Zmena životného poistenia – čo vás čaká a neminie?

Potrebujete zmeniť životné poistenie? Znížiť platby či prejsť na modernejšie poistenie? Nasledujúci článok vám pomôže sa v tejto oblasti zorientovať.

Životné poistenie sa vyvíja

Budúcnosť je neistá a rozumní ľudia sa na prípadné riziká dokážu primerane pripraviť. Životné poistenie je jeden z spôsobov, ako uchrániť seba, predovšetkým však rodinu, od nástrah budúcnosti.

Svet je premenlivý a rizikový nielen pre ľudí. V takomto prostredí musí, akokoľvek zvláštne to znie, žiť aj samotné životné prostredie. Čo máme na mysli?

Životné poistenie je produkt ako každý iný. Síce si ho nemôžeme ohmatať, avšak rovnako ako spotrebné veci podlieha vývoju. Poistný trh sa neustále vyvíja a prináša nové a nové zlepšenia, ktoré skvalitňujú život ľudí. Tieto inovácie však v prvom rade pripravujú poistné produkty na zmenenú dobu.

Životné poistenie si ľudia platia po celé desaťročia. V dnešnom ultra dynamickom svete je aj päť rokov pomerne veľa. To, čo platilo pred 10 či 15 rokmi, je dnes už do veľkej miery zastarané.

Investičné životné poistenie postupne nahradzuje kapitálové

Životné poistenie, ktoré ste si vybavili v roku 1995, dnes už nemusí slúžiť svojmu účelu práve najlepšie.  Kým v minulosti prevládalo kapitálové životné poistenie, dnes sa trh orientuje predovšetkým na investičné životné poistenie.

Kapitálové životné poistenie by sa dalo najjednoduchšie opísať ako šetrenie spojené s rizikovým poistením. Časť poistného ide na krytie poistného rizika, časť si poistenec šetrí. V skutočnosti síce poisťovňa tieto peniaze investuje najmä do dlhopisov, to však poistenca veľmi zaujímať nemusí. Pri podpise zmluvy si s poisťovňou vopred dohodne sumu, ktorá mu bude po x rokoch vyplatená. Táto suma je fixná. Rovnakú sumu poistenec dostane, ak sa konca poistného obdobia nedožije.

Kde je potom problém pri kapitálovom životnom poistení? Najväčší nedostatok kapitálového životného poistenie je v jeho malom výnose. Teda ak tu vôbec o nejakom výnose môžeme hovoriť. Ročné zhodnotenie vložených peňazí je približne na úrovni inflácie. To znamená, že peniaze sa reálne nezhodnocujú. Výhoda kapitálového životného poistenia tkvie v jeho nízkej rizikovosti. Poistenec má istotu, že po určitej dobe dostane vopred dohodnutú sumu.

Kapitálové životné poistenie sa však postupne začalo vytrácať zo záujmu bežných ľudí. Na trhu sa objavil nový druh životného poistenia – investičné životné poistenie.

Investičné životné poistenie je ako stvorené do dnešnej doby. Na rozdiel od kapitálového životného poistenia nič negarantuje. Obsahuje síce rizikovú zložku (samotné poistenie), investičná časť je však úplne závislá na finančných trhoch. Poisťovňa v takomto prípade poistencovi nič negarantuje. V extrémnom prípade môže poistenec prísť o všetky svoje peniaze.

Prečo tak toľko ľudí siaha práve po tomto druhu životného poistenia?  Výnosy sú totiž pri investičnom životnom poistení ďaleko vyššie ako v prípade kapitálového. A navyše poistenec má možnosť ovplyvňovať očakávaný výnos a riziko do ktorého pôjde.

Pri investičnom životnom poistení sa peniaze zhodnocujú kúpou dlhopisov, akcií, komodít či svetových mien.

Kedy je dobré zmeniť druh životného poistenia?

Potreba zmeniť kapitálové životné poistenie na investičné je pomerne častým zjavom. Kapitálové životné poistenie, ktoré sa pred rokmi zdalo ako primerané riešenie, dnes už nestačí.

Čo sa však dá v takomto prípade robiť?

Zmena životného poistenia vôbec nie je jednoduchá. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že kapitálové životné poistenie nie je sporenie – hoci sa to tak môže zdať. Pokiaľ si platíte kapitálové životné poistenie – tak časť z poistného smeruje na rizikové poistenie a časť je investovaná (šetrená).

Poistná zmluva pri kapitálovom životnom poistení sa podpisuje na dobu určitú. Zmena životného poistenia zvyčajne vyžaduje zrušenie starého životného poistenia. Tento krok nemusí byť práve výhodný. Ľudia očakávajú, že pri rušení životného poistenia si môžu vybrať sumu, ktorú poisťovni za roky poslali. Z hrôzou však zistia, že poisťovňa im síce naozaj čosi vráti, väčšinou je to však iba zlomok zaplatených peňazí.

Od zaplatených peňazí je potrebné odpočítať rizikové poistné. Poisťovne zase pochopiteľne nie sú ochotné rušiť poistné zmluvy bez poplatkov. Poisťovne si toto všetko ošetrujú v poistných zmluvách. Každá poisťovňa rieši rušenie životného poistenia inak. Vždy je nutné nahliadnuť do poistnej zmluvy, aby ste boli schopní povedať, koľko vás bude zrušenie poistnej zmluvy stáť – teda koľko vám poisťovňa vráti peňazí.

Vo všeobecnosti platí – čím skôr sa budete snažiť životné poistenie zrušiť, tým menšiu časť vložených peňazí od poisťovne dostanete. Pokiaľ máte poistku platiť 20 rokov, a zatiaľ  prešli 3, môžete si byť istí, že poisťovňa vám nevráti prakticky nič.

Na takúto situáciu je možné sa pozrieť z dvoch uhlov pohľadu – buď sa budete sústrediť na straty v minulosti alebo straty v budúcnosti. Tri roky ste poistku poctivo platili. Máte teda pochopiteľne pocit, že zrušením poistnej zmluvy by ste o tieto peniaze prišli. Museli by ste tak uznať, že celé tri roky ste peniaze vyhadzovali do vetra. Na druhú stranu sa však dá na to pozrieť aj z pohľadu budúcich strát. Stále vás ešte čaká 17 rokov splácania.  17 rokov je ďaleko viac ako 3.

Ako zrušiť životné poistenieZrušenie životného poistenia

Väčšina zmlúv o životnom poistení sa uzatvára s rôznymi poisťovacími agentmi. Ľudia potom predpokladajú, že poistku je potrebné zrušiť u rovnakých agentov. Toto je viac-menej pravda. Problém je v tom, že poisťovák nemá rovnakú motiváciu ako vy. Kým pri podpise sa bude radovať, keďže za podpísanie zmluvy dostane províziu, rušením životného poistenia o peniaze príde. Slušný poisťovací agent samozrejme problémy s rušením poistenia robiť nebude.

Ak si však chcete byť istí, že zrušenie životného poistenia prebehne hladko a rýchlo, kontaktujte priamo poisťovateľa. Stačí, keď na centrálu poisťovne pošlete list so žiadosťou o zrušenie existujúceho životného poistenia.

Rušenie životného poistenia je do určitej miery ošetrené v zákone. Výpovedná lehota je zo zákona 6 týždňov.

Alternatívne riešenie zmeny životného poistenia

Rušenie životného poistenia naozaj nie je jednoduché. Omnoho výhodnejšie je sa s poisťovňou dohodnúť na zmene zmluvy.

Poisťovne veľmi dobre vedia, že niektoré staré životné poistenia sa na dnešnú dobu už nehodia, a radi pomôžu svojmu vernému klientovi prispôsobiť sa dnešným potrebám. Dobrá poisťovňa by s týmto určite nemala mať problémy a rada vyjde zákazníkovi v ústrety.


Zmena životného poistenia – čo vás čaká a neminie?
5 (100%) 1 vote

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *