Životné poistenie a dane – podrobná príručka

Platíte si životné poistenie a chceli by si tieto výdavky odpočítať z dane? Je to možné? Ak áno, do akého rozsahu?

Zníženie daňového základu ako motivácia k plateniu si životného poistenia

Životné poistenie neexistuje vo vákuu. Základné prostredie pri tomto finančnom produktu vytvára (ako takmer všade) štát cez spleť rôznych zákonov. Jednoznačne najdôležitejšími sú tie daňové. Za normálnych okolností štát má záujem na tom, aby si občania šetrili na dôchodok aj mimo štátneho povinného systému. Štát má množstvo nástrojov, ako podporovať aktivity ľudí, ktoré mu vyhovujú.

V prípade životného poistenie štát môže poskytnúť daňovú úľavu – možnosť odpočítať si náklady na životné poistenie z daňového základu.

Podpora štátu počas ťažkých ekonomických časovDopad krízy na dane

Nie je žiadnym prekvapením, že štát je veľkorysý najmä počas obdobia hojnosti, a skúpy v ekonomicky ťažkých časoch. Ak ekonomika rastie slušným tempom a daňové príjmy štátu rastú každoročne o dvojciferné hodnoty, štát nemá problém masívne podporovať ľudí.

O tom, že schopnosti štátu dotovať rôzne veci sa dokážu rapídne zmeniť počas recesie či finančnej krízy, sa veľmi dobre presvedčujeme na vlastnej koži počas posledných rokov. Ak na nejakú krajinu udrie kríza, daňové príjmy rapídne klesajú. Štát tak musí hľadať príjmy. Väčšinou ich hľadá v rôznych vládnych programov. Jedným z nich môže byť aj podpora životného poistenia formou daňových úľav.

Takéto opatrenia bývajú zvyčajne dočasné. Počas krízy potrebuje štát peniaze okamžite. Najľahšie, ako ich získať, je zvýšenie daní (ich výberu). Toto sa deje aj pomocou rušenia rôznych daňových úľav.

Zlomový rok 2011

Z pohľadu daní bol pre životné poistenie kľúčový rok 2011. Zdaňovací rok 2010 bol posledný, kedy si ľudia mohli uplatniť odpočítanie poistného z daňového základu. Za zdaňovací rok 2011 si už ľudia túto položku uplatniť nemohli. Takže:

Náklady na životné poistenie si v súčasnosti nemôžete odpočítať z daňového základu. Štát životné poistenie dnes nijako nepodporuje.

Môže sa to zmeniť? Áno.

Kedy sa tak stane? Nevedno.

Svetielko nádeje na prinavrátenie stavu spred roku 2011 svitlo v roku 2013, kedy do parlamentu prišiel zákon, ktorý počítal s tým, že doplnkové dôchodkové sporenie si budú môcť ľudia odpočítať z daňového základu. Doplnkové dôchodkové sporenie bolo vylúčené z možnosti odpočtu v rovnakom období ako životné poistenie.

Národná rada Slovenskej republiky schválila 13. 9. 2013  zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. Došlo aj k zmene a doplneniu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Prečo doplnkové dôchodkové poistenia áno, a životné poistenie nie? Na túto otázku nie je jednoduché odpovedať. Je to rozhodnutie vlády, na ktoré samozrejme mohli mať vplyv rôzne skutočnosti.

Voči tomuto návrhu sa ohradila Asociácia poisťovní Slovenska, ktorá namietala, že ide o neférový prístup a narušovanie podnikateľské prostredia. Táto organizácia argumentovala, že doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie plnia rovnaký účel, a tak by mali byť z pohľadu daňových zákonov vnímané rovnako.

Poisťovne majú eminentný záujem na tom, aby jej klienti dostali na poistenie daňovú úľavu. Štátna daňová úľava robí ich produkty jednoducho lacnejšími. Poisťovne veľmi dobre vedia, že poistenie predajú omnoho ľahšie, ak ľuďom povedia, že si ním môžu znížiť daňový základ, a tak ušetriť.

Tlak na vládu zo strany poisťovní bude pravdepodobne v budúcnosti stúpať. Takisto je pravdepodobné, že v lepších ekonomických časoch bude možné si životné poistenie z daňového základu opäť odpočítať. Veľmi ťažko je však odhadnúť, kedy sa tak naozaj stane.

Životné poistenie a dane – stav do roku 2010

Až do konca roku 2010 vám štát so životným poistením pomáhal. Nie neobmedzene, ale pomáhal. Za zdaňovací rok 2010 (a predchádzajúce roky) ste si ako fyzická osoba mohli z daňového základu odpočítať náklady na životné poistenie. Podpora štátu však bola obmedzená v dvoch rovinách:

 • výšky
 • forme poistenia

Maximálna čiastka, o ktorú ste si mohli znížiť daňový základ, bola na úrovni 398,33 €. Táto suma vôbec nie je malá. Vďaka tejto štátnej podpore dokázali poistenci ročne ušetriť na daniach desiatky eur.

 • V prípade, že ste poistné zaplatili jednorazovo na dobu určitú, poistné sa rovnomerne rozpočítalo na zdaňované obdobie. Začínalo sa zdaňovacím obdobím, kedy bolo poistné zaplatené.
 • V prípade, že ste poistné zaplatili jednorazovo na dobu neurčitú, poistné sa rozpočítalo na obdobie desiatich po sebe nasledujúcich rokov.

Zo základu dane ste si však nemohli odpočítať poistné každého poistenia. Tu boli pomerne prísne obmedzenia.

Podmienky boli nasledovné:

Poistná doba poistenia nemohla byť kratšia ako 10 rokov. Obmedzenie bolo uplatňované aj pri veku. Výplata poistného plnenia pri dožití nemohla byť skôr ako v 55. roku života poistenca.

Alternatívna podmienka riešila poistenie uzavreté na dobu neurčitú. To bolo obmedzenie definované vekom poistenca v čase, kedy mu bolo vyplatené poistné plnenie pre prípad dožitia. Poistenec nemohol byť mladší ako 55 rokov. Takisto sa vyžadovalo, aby bolo poistenie uzavreté po dobu minimálne 10 rokov.

Zákon poznal aj postihy. Pokiaľ sa niekomu nepodarilo dodržať tieto podmienky, zákon vyžadoval, aby si po nasledujúce tri zdaňovacie obdobia (od skončenia zdaňovacieho obdobia, kedy došlo k porušeniu podmienok) navýšil daňový základ.

Zároveň je potrebné spomenúť, že za nedodržanie podmienok sa nepovažovalo plnenie poistného pre prípad úrazu či choroby (tie sú súčasťou poistenia).

Záver

Životné poistenie v súčasnosti nie je štátom nijakým spôsobom podporované. Pri daňovom priznaní nemáte možnosť si výšku poistného odpočítať zo základu dane. Takto sa životné poistenie (v závislosti na jeho výške) predražuje o niekoľko desiatok eur.

Životné poistenie je tak drahšie, nemalo by to však znamenať odklon od tohto druhu ochrany pre nečakanými životnými udalosťami. A to hneď z dvoch dôvodov:

 • životné poistenie prináša množstvo benefitov
 • daňová situácia sa môže zmeniť

Životné poistenie chráni človeka a jeho rodinu pred nečakanými životnými situáciami. Pomocou rôznych pripoistení je možné sa pripraviť na všemožné udalosti. Životné poistenie je možné si nastaviť podľa aktuálnej potreby. Cena poistenie je dôležitá, nemala by však hrať kľúčovú úlohu (daňové úľavy nedokážu ovplyvniť cenu životného poistenia až do takej veľkej miery).

Daňové zákony sa na Slovensku (a aj v ďalších krajinách) neustále menia. Vo vláde sa striedajú rôzne strany, ktoré majú na zdaňovanie rozličné názory. Rovnako sa menia aj potreby štátu získavať od ľudí cez dane peniaze. Počas rokov sprevádzaných vysokým ekonomickým rastom má štát tendencie dávať ľuďom rôzne darčeky.  Nie je vylúčené, že daňové zvýhodnenie životného poistenia tu bude späť už o pár rokov.


Životné poistenie a dane – podrobná príručka
5 (100%) 1 vote
Latest Comments
 1. miro

  V tomto prípade by som poprosil vysletliť §7 a odstavec 7 v zákone o dani z príjmou.
  Totižto sa tu spomínajú výdavky na posistenie. Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *