Životné poistenie bez sporenia alebo so sporením: aké sú rozdiely?

Problematika poistenia je pomerne náročná. Na trhu je množstvo druhov poistenia, poisťovní, predajcov, agentov, zmlúv, podmienok a tak ďalej. Plne porozumieť takémuto trhu majú problémy aj ľudia, ktorí sa poistnej problematike venujú. Nehovoriac už u bežných ľuďoch, ktorí uzatvárajú životné poistenie raz či dvakrát v živote.

Nanešťastie na trhu s poistením sa nepohybujú iba čestné poisťovne a pravdovravní sprostredkovatelia či agenti. Veľa predajcov spraví prakticky čokoľvek, len aby vám nejaké poistenie predali. Často sa stáva, že ľudia si kúpia také poistenie, ktoré vôbec nepotrebujú. Inými slovami: platia zbytočne veľa. Jednou z možností, ako sa takejto situácii vyhnúť, je čosi si o problematike naštudovať. Napríklad si sem tam prečítať nejaký článok s praktickými radami o životnom poistení. Napríklad článok ako tento.

Základom životného poistenia je poistenie (väčšinou)

Životné poistenie vzniklo z veľmi praktických pohnútok – ľudia sa potrebovali chrániť pred nečakanými životnými situáciami. Pred takými udalosťami, ktoré mohli ohroziť celú rodinu. Smrť alebo ťažký úraz živiteľa rodiny sa neprejaví iba na kvalite jeho života, ale aj na životnej situácii celej jeho rodiny, ktorá na ňom závisí.

Princíp poistenia je jednoduchýčlovek pravidelne platí poisťovni drobný poplatok a poisťovňa sa za to postará o svojho klienta a jeho rodinu v prípade nešťastia.

Rizikové, kapitálové a investičné životné poistenie

Na trhu so životným poistením nájdeme:

Oba druhy životného poistenia so sporením sa skladajú z dvoch zložiek:

  • riziková časť poistenia
  • investičná časť poistenia

Riziková časť životného poistenia je samotné poistenie rizika. Táto časť poistenia neobsahuje žiadnu šetriacu zložku. Celá časť tohto poistného ide na krytie rizika. Riziková časť životného poistenia je jednoznačne najdôležitejšia. Ľudia si platia životné poistenie najmä z dôvodu, že chcú, aby ich rodina bola finančne zabezpečená v prípade ich smrti (či inej významnej udalosti).

Ako sa však k poisteniu dostalo šetrenie?

Poisťovne sú podnikateľské subjekty, ktorých úlohou je vytvárať zisk. Tieto spoločnosti dokázali a stále dokážu zarábať dostatok peňazí aj na samotnom poistení. Podnikateľský model poisťovní je pomerne jednoduchý – potrebujú vyzbierať od poistencov viac peňazí ako im neskôr pri plnení vyplatia.

Časom poisťovne zistili, že svojim klientom okrem klasického poistenia môžu ponúkať aj čosi navyše. Čosi, čo ide s poistením veľmi pekne dokopy. Ľudia, čo si kupujú poistenie, myslia na svoju budúcnosť. Jednou z foriem zabezpečenia sa do budúcnosti je aj šetrenie.

Poisťovne tak vytvorili nový produkt – spojili poistenie so šetrením. Je poistenie so šetrením výhodnejšie? Alebo stačí si kúpiť základné poistenie bez šetrenia?

Kapitálové životné poistenie je vždy so šetrením

Kapitálové životné poistenie obsahuje rizikovú zložku a investičnú zložku. Investované peniaze pri tomto poistení smerujú do dlhopisov. Poisťovňa vyberá od svojho klienta pravidelne poistné bez toho, aby ho presne informovala, aká časť smeruje kam. Klienti v tom majú často zmätok. Mnohých to ani nezaujíma. Poisťovňa časť vybraných peňazí použije na samotné poistenie a za druhú časť nakupuje vládne dlhopisy. Peniaze investované v dlhopisoch by sa mali zhodnocovať. Zhodnotenie je však veľmi nízke a neraz sa stane, že ani nepokryje výšku inflácie. Inými slovami – peniaze môžu strácať na hodnote.Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie sa dnes už považuje za zastaranú formu poistenia a investovania. Tento druh poistenia bol na výslní pred rokmi.  Doba sa však zmenila. Poistné produkty musia reagovať na súčasné problémy – na aktuálne životné situácie bežných ľudí.

Kapitálové životné poistenie nie je práve najvýhodnejšie ani na poistenie, ani na šetrenie. Z pohľadu samotného poistenia ide o zbytočne drahý produkt. Za poistenie by ste platili zbytočne veľa. Z pohľadu šetrenia zase prináša príliš malé výnosy. Dôležité je si uvedomiť, že dlhopisy či dlhopisové fondy prinášajú veľmi nízke výnosy. Toto by však ešte nebola veľká tragédia. Nízke výnosy na druhej strane znamenajú veľmi nízke riziko. Peniaze sú tak v bezpečí.

Dodatočný problém do tejto matematiky však vnášajú rôzne poplatky poisťovní. Tie sa postarajú o to, že zhodnotenie peňazí sa dostane pod úroveň inflácie. Sporenie pomocou kapitálového životného poistenia je tak veľmi neefektívne. Peniaze tak v skutočnosti strácajú na svojej hodnote.

Investičné životné poistenie

Najväčší rozdiel medzi investičným životným poistením a kapitálovým je z pohľadu tohto článku v tom, že investičné životné poistenie nemusí mať sporiacu zložku. Minimálne nie vo výslednom efekte.

Investičné životné poistenie

Pri investičnom životnom poistení je to na prvý pohľad rovnaké ako pri kapitálovom. Časť poistného je využívaná na samotné poistenie a časť je investovaná. Pri investičnom životnom poistení má však poistenec/klient ďaleko širšie možnosti ovplyvniť, ako sa bude s jeho peniazmi nakladať. Poistenec si môže vybrať, do akého podielového fondu budú jeho peniaze investované:

  • dlhopisového
  • akciového
  • peňažného

Do dlhopisového fondu sa rozhodnú investovať ľudia, ktorí dávajú prednosť istote pred možnými výnosmi. Akciové podielových fondy sú zase vhodné pre ľudí, ktorí sa neboja aspoň trochu riskovať. Pri akciových podielových fondoch možno očakávať vyššie výnosy ako pri dlhopisových.

Investičné životné poistenie je však možné na rozdiel od kapitálového využívať iba na poistenie. Životné poistenie však musí byť vhodne nastavené. Investované peniaze si musia na seba zarobiť, aby dokázali pokryť poistné. V takomto prípade je poistenie cez investičné životné poistenie lacnejšie ako v prípade samotného poistenia.

Investičné životné poistenie ponúka široké možnosti poistenia. Poistiť možno rôzne riziká. Podmienky sa dajú nastaviť veľmi rôznorodo. Poistenie voči širokej škále rizík je možné zabezpečiť pomocou tzv. pripoistení.

Ďalšou otázkou je sporiaca časť investičného životného poistenia. Pokiaľ si beriete životné poistenie výlučne za účelom šetrenia, nemusí ísť práve o najlepší krok. Pokiaľ je vaším hlavným cieľom najmä šetrenie, potom nemáte prakticky žiadny dôvod obracať sa na poisťovňu. Akákoľvek poisťovňa je v tomto prípade zbytočným medzičlánkom a v konečnom dôsledku vám znižuje výnosy. Existujú totiž omnoho jednoduchšie spôsoby, ako si šetriť a investovať. Takmer každá banka ponúka širokú paletu investičných možností cez podielové fondy.

Pri investičnom životnom poistení zameranom výlučne (alebo najmä) na poistenie je potrebné očakávať nulové alebo nízke plnenie po dovŕšení poistného obdobia. Podľa tohto zistíte, že peniaze boli použité naozaj najmä na poistenie.

Dobré je si však uvedomiť (a stále na to myslieť), že životné poistenie, či už investičné, alebo kapitálové, je v prvom rade poistenie. O šetrenie ide v oboch prípadoch až v druhom rade. Každý poisťovací agent by vám to mal povedať. Ak sa vás snaží presvedčiť o opaku, mali by ste ho vymeniť. V poisťovniach je zriedka problém. Za chybné vysvetlenie poistenia zvyčajne môžu nevzdelaní agenti.

Záver

Životné poistenie bez sporenia je iba poistenie. Po vypršaní doby poistenia poistenec nedostáva žiadnu odplatu. K plneniu dochádza iba pri poistnej udalosti. Životné poistenie bez sporenia existuje iba vo forme rizikového životného poistenia.

Životné poistenie so sporením je kombináciou poistenia a sporenia. V súčasnosti ide o najčastejší produkt. Životné poistenie so sporením existuje vo forme kapitálového a investičného životného poistenia. Pri oboch dochádza k výplate po ukončení doby poistenia.


Životné poistenie bez sporenia alebo so sporením: aké sú rozdiely?
3.5 (70%) 2 votes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *