Na životné poistenie je potrebné myslieť už v rannom veku

Životné poistenie. Termín, ktorý sa v poslednej dobe skloňuje čoraz viac a nie je to len náhodou. Stále viac ľudí, často krát v mladom veku, si uvedomuje, že produkty životného poistenia im v prípade nepriaznivého zdravotného stavu môžu značne uľahčiť život. Životné poistenie je v takýchto prípadoch

Celý článok

Životné poistenie – skutočne sa v tejto dobe oplatí?

Vedeli ste, že jedna z najstarších životných poisťovní na svete funguje nepretržite už viac ako 300 rokov? A celkom prvé záznamy o poistení siahajú dokonca do roku 2 500 pred Kristom. Už v starovekom Egypte si občania uvedomovali, akú cenu má ľudský život. Stavitelia pyramíd a kamenári

Celý článok

Čo je to životné poistenie?

Životné poistenie je spôsob poistnej ochrany osôb formou právneho vzťahu medzi poisteným a poisťovňou. Medzi jeho základné ciele patrí zabezpečenie rodiny poisteného pred následkami jeho neočakávanej smrti a zabezpečenie samotného poisteného pre prípad úrazu, trvalej invalidity či inej poistnej udalosti. Moderné formy

Celý článok

Investičné životné poistenie – čo to je, typy, príklady

Investičné životné poistenie je moderná forma poistenia, ktorá kombinuje tradičné poistenie proti nečakaným životným udalostiam s investovaním do podielových fondov. Poistenie rodiny voči smrti jeho hlavného živiteľa nie je žiadnou novinkou. Postenie je staré ako sama civilizácia. Prvé skutočné poistenie sa objavilo v Babylone

Celý článok