Prieskumy hovoria jasne, vysoký podiel poistencov, niečo okolo 15% má zamietnutú náhradu škody z dôvodu neopodstatnenej požiadavky na vykonanie poistného plnenia. Ďalších 32% je nespokojných s výškou vyplatenej náhrady škody a nechápe postup poisťovne. Jednoducho povedané, pri uzatváraní poistnej zmluvy si nechali nastaviť nesprávne zmluvné

Celý článok