Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie – na čo máte nárok?

Máte záujem o životné poistenie? Počuli ste, že zamestnávatelia prispievajú ľuďom na tento druh poistenia? V nasledujúcom texte sa dozviete všetko potrebné.

Životné poistenie – jedna z foriem zamestnaneckých benefitov

Vzťah zamestnávateľa a zamestnanca nie je iba o vykonanej práci a následnej odmene. Zamestnávateľ nehodnotí svojho zamestnanca iba na základe toho, čo preňho spravil za posledných 30 dní. Takisto zamestnanec nevníma svojho zamestnávateľa iba cez čísla na výplatnej páske. Vzťah zamestnanca a zamestnávateľa je zložitejší.

Zamestnávateľ nechce, aby sa mu vo firme často menili ľudia. Prácou získavajú skúsenosti, ktoré sa nedajú len tak ľahko nahradiť. Čím významnejšia pozícia vo firme, tým je to zložitejšie. Zamestnávateľ sa tak snaží u svojho zamestnanca vybudovať určitú lojalitu. Základným prostriedkom tejto snahy je samozrejme mzda. Ňou to však nekončí. Moderným spôsobom, ako si pestovať vzťah so zamestnancom, sú zamestnanecké výhody – často nazývané aj benefity.

Zamestnanec vs. zamestnávateľ

Zamestnanecké benefity sú finančné a nefinančné odmeny, ktoré zamestnanec dostáva mimo bežnej mzdy. Firmy využívajú rôzne formy zamestnaneckých výhod. Rôzne výhody sa uplatňujú k rôznym zamestnancom (napríklad manažéri dostanú lepšie benefity).

Najčastejšou formou zamestnaneckých výhod je využívanie mobilného telefónu na súkromné účely, služobné vozidlo, príspevky na športové aktivity či nápoje na pracovisku. Ďalšou kategóriou zamestnaneckých benefitov je tretí dôchodkový pilier, kam patrí aj životné poistenie.

Poďme sa najskôr pozrieť na tretí dôchodkový pilier trochu bližšie predtým, ako sa dostaneme k životnému poisteniu.

Tretí dôchodkový pilier a životné poistenie

Prvý dôchodkový pilier ide zo sociálnej poisťovne. Druhý si zabezpečujú ľudia sami cez dôchodcovské správcovské spoločnosti. Prvý aj druhý pilier sú povinné. Tretí pilier je dobrovoľný a jeho funkciou je slúžiť ako doplnkové zabezpečenie na dôchodok.

Tretí dôchodkový pilier

Tretí pilier nie je žiadnou novinkou. Je tu s nami už mnoho rokov. O treťom pilieri sa dnes väčšinou hovorí najmä z dôvodu jeho častých zmien a úprav. Dôchodkový systém je na Slovensku vystavený neustálemu prúdu legislatívnych zmien, v ktorých sa plne orientuje len málokto. Dôležité zmeny však vnímajú aj bežní ľudia. Najdôležitejšou zmenou dôchodkového zabezpečenia v posledných rokoch bolo zníženie povinného odvodu z hrubej mzdy do druhého dôchodkového piliera. Tento odvod sa znížil z 9 na 4 percentá.

Tento krok vlády Slovenskej republiky okrem iného znamená aj to, že budúcnosť dôchodku každého človeka na Slovensku sa presunula viac do rúk štátu (o výške vášho dôchodku rozhodnú politici, nie vy).

Pokiaľ sa chcete spoliehať na dôchodku viac sami na seba,  ak chcete byť nezávislí od politických rozhodnutí, k dispozícii máte spomínaný tretí dôchodkový pilier.

Tretí dôchodkový pilier obsahuje najmä doplnkové dôchodkové sporenie. Toto sporenie je presne tým, čím sa tvári byť. Ako aktívny zamestnanec si začnete sporiť a počas dôchodku dostanete okrem peňazí z prvého a druhého piliera aj niečo navyše, čo ste si našetrili v pilieri treťom.

Tretí dôchodkový pilier však obsahuje aj možnosť zabezpečiť sa na dôchodok formou životného poistenia. Pri životnom poistení má pracujúci na výber z dvoch základných tipov:

  • kapitálové životné poistenie
  • investičné životné poistenie

Kapitálové životné poistenie

Tento druh poistenia je skutočným poistením – teda jeho základ je v poistnej ochrane. Poistenec mesačne poisťovni odvádza pevnú čiastku, ktorá je použitá najmä na poistné krytie. Ide o konzervatívny finančný nástroj.

Okrem poistky poistenec získava aj peňažnú odmenu. Ide teda o kombináciu poistenia a šetrenia. Pokiaľ sa poistenec dožije plnenia poistnej zmluvy, bude mu vyplatená vopred dohodnutá finančná suma.

Túto sumu sa poistenec dozvedá už pri podpise poistnej zmluvy. Peniaze, ktoré si u poisťovne šetrí, sa zhodnocujú o vopred dohodnuté percento.

Investičné životné poistenie

Na rozdiel od kapitálového životného poistenia poistenec pri podpise zmluvy nevie, koľko mu poisťovňa vyplatí pri vypršaní poistnej zmluvy. Nevie to ani poistenec, ani poisťovňa.

Pri investičnom životnom poistení je väčšina peňazí vložená do investičných nástrojov. Tieto investičné nástroje môžu byť rôzne.

Poisťovne peniaze najčastejšie investujú do podielových fondov. Tieto fondy môžu byť:

  • akciové
  • dlhopisové
  • peňažné
  • komoditné a podobne

Druh podielového fondu, kam poisťovňa investuje, rozhoduje o tom, aké vysoké výnosy je možné očakávať. Akciové fondy vynášajú viac ako dlhopisové. Sú však aj rizikovejšie.

Pri investičnom životnom poistení tak nemožno garantovať žiadne výnosy. Akcie môžu raketovo stúpať hore, na druhú stranu však môžu aj prudko klesnúť. Pri dlhodobých investičných horizontoch sa to však stáva zriedka.

Poistenec sa tak výšku odplaty zo strany poisťovne dozvie až v momente vypršania zmluvy. Počas celého tohto obdobia je však poistený. Ak sa poistencovi čosi stane a príde k plneniu zmluvy, bude mu vyplatená vopred dohodnutá suma.

Ako dokáže zamestnávateľ pomôcť so životným poistením

Ako už bolo spomenuté, životné poistenie je jedna forma zamestnaneckých benefitov, ktoré firmy poskytujú svojim zamestnancom.

Táto forma benefitu je čisto dobrovoľná. Zamestnanec na ňu nemá nárok zo žiadneho zákona. Je to iba na firme, či zamestnancovi takúto výhodu ponúkne.

V nedávnej minulosti boli zamestnávatelia k poskytovaniu životného poistenia ako benefitu motivovaní omnoho viacej, ako tomu je dnes. Náklady na príspevok k životnému poisteniu si totiž mohli uplatniť ako daňový náklad. Jednoducho si to mohli dať do nákladov. Dnes to však už nie je možné. Príspevok k životnému poisteniu je na výplatnej páske zamestnanca uvádzaný v rámci hrubej mzdy a je zdaňovaný. Našťastie sa z neho stále neplatia žiadne odvody.

Firmy tak na príspevok k životnému poisteniu musia použiť vlastné prostriedky bez žiadnych výhod zo strany štátu. Motivácia k takémuto benefitu je tak  nižšia.  Firmy na túto legislatívnu zmenu samozrejme reagovali a upravili svoj mix zamestnaneckých výhod.

Zákony však firmám umožňujú na účely tohto príspevku použiť aj prostriedky zo sociálneho fondu.

Firmy majú pri benefitoch absolútnu slobodu. To isté platí aj pri príspevku zamestnávateľa na životné poistenie. Firmy môžu poskytovať podporu pri životnom poistení plošne pre všetkých zamestnancov alebo si medzi nimi vyberať. Tento príspevok môže byť pre každého zamestnanca iný. Firma môže odmeňovať napríklad iba manažérov.

Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie nie je rovnako účinný pre všetky skupiny zamestnancov. Bežní robotníci takýto krok od zamestnávateľa ocenia menej. Príspevok na životné poistenie je cenený skôr u vysoko príjmových skupín zamestnancov, kde patrí napríklad stredný manažment.


Príspevok zamestnávateľa na životné poistenie – na čo máte nárok?
1.19 (23.81%) 21 votes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *