MetLife Amslico – životné poistenie – recenzia a hodnotenie

Poisťovňa MetLife Amslico je opäť jednou z tých, ktoré sú na trhu už dlhé roky, vďaka čomu si získala dôveru viacerých generácií poistencov. Jej história siaha až do roku 1868, kedy bol v New Yorku založený jej predchodca Metropolitan Life Insurance Company. Postupom času sa spoločnosť začala rozširovať a naberať stále viac a viac klientov po celom svete.

MetLife Amslico - logo

Na Slovensku začína MetLife Amslico pôsobiť v roku 1995 a klientom zabezpečuje spočiatku iba životné a úrazové poistenie. K roku 2012 má spoločnosť na Slovensku podiel až 10 % na trhu so životným poistením, čo v porovnaní s množstvom ďalších poisťovní vôbec nie je málo. Ohodnotená bola aj ocenením Poisťovňa roka 2012, ktoré udeľuje ekonomický týždenník Trend.

MetLife Amslico má tým pádom veľký náskok oproti novovzniknutým poisťovniam, ktoré v poslednej dobe vznikajú ako „huby po daždi“, svoju činnosť presúvajú na internet a postupne rušia kamenné pobočky, čo nemusí vyhovovať úplne každému klientovi.

Skúsenosti, tradícia ale aj inovácie a prispôsobovanie sa aktuálnym požiadavkám slovenských klientov – to všetko sú činitele, ktoré robia z MetLife Amslico (skrátene MLA) poisťovňu, ktorá Vás dokáže bezpečne sprevádzať celým životom.

Všetky poistenia pod „jednou strechou“

Okrem životného a úrazového poistenia ponúka MLA aj iné produkty. Sú nimi dôchodkové sporiace účty a cestovné poistenia. Tým sa v článku síce venovať nebudeme, avšak v prípade potreby odporúčame preštudovať si podrobnejšie informácie o nich.

V článku sa budeme venovať ponuke životného poistenia, ktoré je veľmi dôležité a osobne si dovolím tvrdiť, že je dokonca nevyhnutné.

Životné poistenie totiž ponúka a zabezpečuje omnoho viac, než bežné povinné zdravotné poistenie. Jedná sa síce o každomesačné výdavky navyše, ale tieto peniaze nemožno vnímať ako zbytočne vyhodené.

Životné poistenie Vám pomôže v prípade ochorení, následkov úrazu a to aj tých dlhodobých. Vtedy sa totiž stávate práceneschopným, na základe čoho automaticky dochádza k zníženiu alebo priamo k zastaveniu príjmu do rodinnej kasy.

V úplne najhoršom prípade životné poistenie chráni Vašu rodinu a pozostalých v prípade úmrtia. Peniaze, ktoré by im boli v takomto prípade vyplatené, môžu byť veľmi nápomocné pri ďalšej ceste životom.

Druhou veľmi významnou súčasťou životného poistenia je možnosť investovať do rôznych fondov. Tým klient získava okrem poisteného krytia, a teda ochrany seba a svojej rodiny, možnosť zhodnocovať peniaze a po uplynutí dlhšej doby tak získať zaujímavý výnos.

Konkrétne hodnoty výnosu, samozrejme, záležia na výške dohodnutého poistného a na miere rizikovosti fondov. Platí, že čím je miera rizika vyššia, tým väčší výnos má poistenec možnosť získať. Bez rizika fungujú garantované fondy, kde je síce výnos nižší, avšak zaručený.

Prejdime teda ku konkrétnym poistným produktom, ktoré životná poisťovňa MetLife Amslico v súčasnosti svojim klientom ponúka.

Typy životného poistenia od MetLife Amslico

Životné poistenie Easy LifeŽivotné poistenie

Životné poistenie Easy Life klientom ponúka komplexnú poistnú ochranu a umožňuje nasporiť finančnú rezervu.

Na jednej zmluve môžu byť súčasne poistené 3 dospelé osoby a až 9 detí. S poistením získate aj nasledovné výhody:

 • Bonus za bezproblémový priebeh – v prípade, že počas prvých 3 rokov poistenia nevznikne poistná udalosť, poistenec získa 10 % poistného, ktoré počas tejto doby uhradil
 • Vernostný bonus – po 7 rokoch je poistencovi automaticky navýšená suma úrazového poistenia o 10 % a to aj bez oceňovania jeho aktuálneho zdravotného stavu
 • Rizikový variant poistenia je pre hlavnú osobu (majiteľ zmluvy) zdarma

Životné poistenie MetLife Easy

Tento produkt je určený najmä v prípade, keď poistenec už má vlastnú rodinu. Poistenie slúži na bezproblémové splácanie záväzkov (napr. hypotéka, liečba chorôb, dlhodobá hospitalizácia po úraze a pod.).

V prípade úmrtia poistenca však slúži aj ako zdroj financií pre pozostalých, ktorí sa taktiež budú musieť vysporiadať so svojimi výdavkami.

MetLife Easy umožňuje pripoistenie voči úrazom a chorobám aj deti. Poistná suma môže byť konštantná (nemenná), klesajúca alebo kombinovaná.

Klient si navyše môže vybrať jeden z týchto troch bonusov:

 • Asistenčné služby

Asistenčné služby pomôžu vyriešiť nečakané nehody v domácnosti. Zabezpečia napríklad zámočníka v prípade, že sa vymknete, zaplatia tečúcu práčku alebo chladničku, prípadne Vám uhradia dočasné ubytovanie, pokiaľ sa Vaša domácnosť stane neobývateľná na základe neočakávanej havárie (vytopenie susedom, požiar, výbuch plynu atď.).

Asistenčné služby zároveň predlžujú záručnú dobu elektrospotrebičov až do 7 rokov, a dovoľujú využívať právne služby, týkajúce sa Vašej domácnosti.

 • Extra príjem v prípade úrazu alebo ochorenia

V prípade, že dočasne prídete o zdroj príjmov, poistenie Vám bude vyplácať až 300 € počas 12 mesiacov.

 • Vyplatenie 15 000 € pozostalým v prípade smrti poistenca spôsobenej úrazom

Životné poistenie Life

Variabilné životné poistenie, ktoré možno nastaviť buď na rizikové poistenie s minimálnym sporením alebo na poistenie s dôrazom na sporenie. Zároveň umožňuje kombinovať metódy zhodnocovania vložených financií od garantovaného až po dynamické (viac rizikové).

Poistenie sa uzatvára na dobu 15 alebo 20 rokov.

Poistenec má na výber z dvoch možností krytia v prípade úmrtia:

 • Poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe dohodnutú poistnú čiastku alebo hodnotu poisťovacieho účtu podľa toho, ktorá z hodnôt bude vyššia.
 • Poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe dohodnutú poistnú čiastku a hodnotu účtu poistenia a k tomu účet špeciálneho poistenia.

Životné poistenie Eva Plus

Poistenie, ktoré je okrem krytia bežných rizík špeciálne určené pre krytie najčastejších ženských ochorení. Zabezpečuje teda dostatočnú finančnú rezervu pre prípad diagnózy rakoviny ženských orgánov (rakovina prsníka, krčka maternice, vaječníka a pod.).

Životné poistenie Eva Plus je určené pre ženy vo veku 18 až 49 rokov. Poisťovňa ponúka 3 varianty poistenia a to Silver, Gold Premium. Konkrétne rozdiely sa nám však nepodarilo vypátrať.

V prípade, že je poistenkyni diagnostikované niektoré nádorové ochorenie, MetLife Amslico jej vypláca:

 • jednorazovú platbu do výšky až 20 000 €
 • mesačné vyplácanie až 330 € po dobu 12 mesiacov
 • v prípade hospitalizácie denné odškodné 15 €
 • dvojnásobné finančné odškodnenie v prípade, že si ochorenie vyžiada hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti

Ďalšie výhody:

 • konzultácie s významnými americkými lekármi
 • vyplatenie finančnej hotovosti pri liečbe až 600 rôznych úrazov
 • poistné krytie až 5 000 € v prípade úmrtia

Životné poistenie Adam Plus

Podobný produkt ako poistenie Eva Plus. Adam Plus je životné poistenie so špeciálnym zameraním na špecifické mužské ochorenia.

Je určené pre mužov od 16 do 55 rokov a dostupné je vo variantoch Silver, GoldPremium.

 • kryje mužov pre prípad niektorého z mužských ochorení
 • ponúka jednorazové odškodné vo výške až 10 000 €
 • mesačné odškodné do 300 e po dobu 6 mesiacov
 • denné odškodné až 20 € počas celej doby hospitalizácie
 • konzultácie s významnými americkými lekármi
 • krytie v prípade úmrtia dôsledkom akéhokoľvek úrazu
 • vyplatenie hotovosti v prípade dožitia

Životné poistenie MetLife Dôchodok

Typ investičného životného poistenia, ktoré sa zameriava na zabezpečenie dostatočných prostriedkov na dôchodok poistenca. Umožňuje meniť rozsah poistnej ochrany kedykoľvek o to poistenec požiada. Manažéri sa starajú o to, aby bolo vždy dosiahnuté maximálne zhodnotenie investovaných prostriedkov.

Poistenie je vhodné ak nemáte čas alebo sa nevyznáte v dianí na kapitálových trhoch, a zároveň máte záujem zabezpečiť sa do budúcna.Životné poistenie dôchodok

Poistné plnenie je možné vyplácať aj vo forme dôchodku (mesačný príjem). K nasporeným peniazom má poistenec prístup už po deviatom roku platenia poistného a to bezplatne.

Variabilné detské poistenie pre deti kamarát Snoopy

Detské poistenie Kamarát Snoopy poskytuje deťom kvalitnú poistnú ochranu, a zároveň slúži ako sporenie, ktoré zabezpečí vstup dieťaťa do dospelosti. Na jednej zmluve môžu byť okrem dieťaťa poistení aj rodičia a ďalšie deti (súrodenci).

Poistenie Kamarát Snoopy sa uzatvára na 15 alebo 20 ročnú poistnú dobu.

Výhody:

 • jedenkrát za rok je možné vložiť poistné bez poplatku
 • bonusy v závislosti od výšky poistného
 • možnosť meniť výšku poistného kedykoľvek počas poistnej doby
 • možnosť vkladu a výberu špeciálnych poistení
 • široký rozsah pripoistení

Súčasťou Kamaráta Snoopyho je aj novinka – poistenie Moje dieťa, ktoré je určené pre prípad trvalých následkov úrazu, zlomenín, popálenín a s nimi spojeným chirurgickým zákrokom s hospitalizáciou. Ponúka nasledovné výhody:

 • odškodné za úraz, rastúce spoločne s dieťaťom bez zdražovania poistného
 • dvojnásobné odškodné v prípade úrazu, ktorý sa dieťaťu stal v škole, škôlke alebo počas prázdnin
 • až desaťnásobok poistnej ochrany v prípade úrazu, ktorý sa stal dieťaťu v zahraničí
 • poistenie asistenčných služieb zdarma (privolanie lekára až do domu, objednanie dieťaťa na presnú hodinu k lekárovi, opatrovateľka v prípade neprítomnosti rodiča, prevoz do nemocnice atď.)
 • zľavy na ročnom poistení na základe počtu poistených detí
 • sirotský alebo invalidný dôchodok pre dieťa, ktorého rodič následkom úrazu umrie alebo ostane invalidným

Ďalšou novinkou je poistenie Detské kritické choroby, poskytujúce ochranu pred dvadsiatimi najčastejšími detskými ochoreniami a chirurgickými zákrokmi.

Záver a hodnotenie

Poisťovňa MetLife Amslico ponúka vhodný produkt pre každého. Jediné, čo sa nám neveľmi pozdáva, sú málo informujúce stránky spoločnosti, kde sa prakticky nemáte možnosť dozvedieť nejaké konkrétne informácie.

Zároveň sa nám portfólio produktov zdalo pomerne „okresané“, pokiaľ by sme poisťovňu porovnávali s konkurenciou.

Inak hodnotíme spoločnosť pozitívne a pokiaľ zapracuje na svojej prezentácii, nemusí sa obávať o novú klientelu.


MetLife Amslico – životné poistenie – recenzia a hodnotenie
4.94 (98.75%) 16 votes
Latest Comments
 1. xxx

  K tomu by bolo potrebné dodať, že uvedená poisťovňa Vám zruší pripoistenia v čase keď sa Vám niečo stane. Využije na to paragraf 800, ďalej sa bude snažiť Vám znepríjemňovať ťažké chvíle v živote v súvislosti s diagnózami , ktoré nedobrovoľne si privlastníte.

  Veríme tomu, že sa rozhodnete pre inú poisťovňu , ktorá nie len bude od Vás brať peniaze, ale v prípade niečoho aj dávať Vám peniaze , ktoré si tam odkladáte.

  Garantované technické úrokové miery máte všade, pripoistenia rôznorodé máte všade, a hlavne iné poisťovne Vám aspoň vyplatia Vaše peniaze a nie jak títo tuna, že sa pošlú Vám peniaze poštovou poukážkou a príde Vám to nevedno kedy.

  Zvážte svoje kroky pri tejto poisťovni, nakoľko nie je chyba v ich predajcoch, ale v ich manažmente a oddeleniach.

  Odmietajú plniť, hľadajú spôsoby ako neplatiť peniaze zákazníkom a neviete komunikovať s likvidátormi ani ich riaditeľmi, lebo to sú bohovia…. Inde to viete a není s tým problém.

  Zo skúseností ktoré sme nadobudli sme sa rozhodli viacerí ich zákazníci , že nebudeme ďalej platiť týmto klamárom a podvodníkom, ale rozhodneme sa inak.

 2. Dusana Uhrinova

  Dobry den mam v Metlife Amslico zivotnu poistku akoa dostanem k informacii kolko penazi som uz vlozila ????Nieco ako elektonicky ci online vypis pladieb nefunguje ???

 3. Mária Kariger

  V Amslico AIG , Life (teraz MetLife) mám(e) (celá rodina) uzatvorené životné poistenie od roku 1997 na 20 rokov a viacero iných pripoistení na ktoré ma táto podarená poisťovňa počas 20-tich rokov nahovorila. Ročne som len ja sama v priemere zaplatila na poistkách cca 1230 EUR, + od roku 2008 ešte poistenie „Amslico Darček“ za 129,19 EUR ročne. Keď to celé spočítam, dodnes (teda za 20 rokov) som tejto poisťovni zaplatila 24 600,- EUR a zhruba 1163 EUR od r.2008, dokopy 25 763 EUR. Za celých 20 rokov som nemala ani jedinú poistnú udalosť .Keďže teraz v júni mi končí poistenie aj pripoistenia, poisťovňa mi má vyplatiť
  10 453,63 EUR (za predpokladu, že mi už neodpočíta žiadne poplatky za administratívu.) Poisťovňa na mne „zarobila“ za 20 rokov rovných 15 309,37 EUR . Počas celých 20-tich rokov od uzavretia životnej poistky som bola presvedčená , že na základe „Osobitných poistných podmienok E“ si budem môcť uvedenú sumu
  10 453,63 EUR podľa čl.6 osobitných p. podmienok (sú tam 3 voľby- ) ponechať v poisťovni a nechať si vyplácať len minimálne mesačné splátky tak, aby som za zostatok kapitálu dostávala garantovaný ročný úrok 5 % . čím by som si aspoň čiastočne vykryla straty z poistiek.
  Čuduj sa svete, ale poisťovňa mi oznámila, že vraj nespĺňam podmienky na akúkoľvek voľbu, pretože mi musí vyplácať min. 100 EUR mesačne a teda trvá na vyplatení sumy jednorazovo. Pritom sa odvoláva na čl.6 bod 2 osobitných podmienok, kde je v poslednej vete uvedené citujem“V prípade, že mesačná splátka je nižšia ako minimum definované poistiteľom v danom čase, nie je možné použiť žiaden zo spôsobov vyplácania poistného plnenia“. Po tejto odpovedi som chcela na centrále Amslico ako aj prostredníctvom viacerých zamestnancov a mailovej komunikácie zistiť, aké bolo to „minimum definované platiteľom v danom čase“ , teda v čase uzatvárania mojej poistky v r. 1997 (prepočtom konverzným kurzom to malo byť 3012,60 SK). Nikto zo zamestnancov mi nechcel na túto vec odpovedať a všetci svorne tvrdia, že
  nespĺňam podmienky. Som presvedčená, že v r. 1997 takáto suma minima bola oveľa menšia ako 100 EUR (myslím okolo 2000 SK, čo je zhruba 66 EUR) a že som už pri uzatváraní poistky uvažovala o ponechaní sumy kapitálu podľa jednej z uvedených volieb a preto som uzatvorila poistku na vyššiu sumu..
  Od r. 1997 sa dramaticky znížili úrokové sadzby a je jasné, že pre poisťovňu sa stali „starí klienti „ktorím končia poistky s možnosťou ponechania kapitálu úročeného až 5%-ným úrokom nevýhodnými a preto si potichu sama zmenila podmienky a určila „minimum splátok“ na 100 EUR tak, aby si žiadny “ starý klient“ nemohol zvoliť žiadny zo spôsobov vyplatenia kapitálu .
  Poisťovňa nie je ochotná mi oznámiť, odkedy bola suma minima zmenená na 100 EUR , pretože som argumentovala, že v roku 1997 to nemohlo byť presne 3012,60 slovenských korún. Buď nás (celú našu rodinu) poisťovňa zavádzala v r. 1997, alebo nás zavádza teraz v roku 2017…. Jednoznačne už v tejto poisťovni nepoistím ani záhradnú latrínu…

  • terézia Moroviková

   Dobre to robíte lebo podľa mňa všetky poisťovne sú podvodníci. Len dobre sa na nás zarobia.

 4. terézia Moroviková

  Ak zaplatíte 4 300,00 € a vypovediete zmluvu lebo už ste dôchodkyňa a neplatíte 93,00€ mesačne za poistenie a oni Vám vrátia 580,00 € a kde sú ostené peniaze. ritom žiadnu udalosť som nemala. Podvodníci sú všetky poisťovne.

 5. Zuzana

  Vždy som sa bála, že až sa mne, osamelej matke, niečo stane, čo len bude s mojím synom. Tak som uzavrela vysokú poistku na seba, ale tiež na neho. Pre prípad dožitia 25 rokov alebo pre prípad smrti úrazom. Čo nikto nechcel, ani nečakal, môj syn sa nedávno vo veku 17 rokov zabil pri autonehode. A namiesto poistnej sumy 6638 EUR plus indexácia mi poisťovňa poslala papier, že mi vráti zaplatené poistné mínus administratívne poplatky vo výške nejakých 4400 EUR. A k tomu ešte chcú notárom overenú žiadosť o zaslanie peňazí na účet. Nestačí, že som do hlásenia poistnej udalosti účet uviedla a že z neho 11 rokov chodilo ročne tamer 1000 EUR. A dôvod je, že vraj on bol poistený pre prípad dožitia a pre prípad smrti úrazom som poistená ja. Akurát na prílohe poistnej zmluvy je jednoznačne ako poistený uvedený on. Asi rátali s tým, že som sa po strate jediného dieťaťa nervovo zrútila a nevšimnem si rozdiel v plnení. A odvolávajú sa na nejaké poistné podmienky, ktoré som nikde v podkladoch nenašla. Ešte k tomu k hláseniu poistnej udalosti žiadajú priložiť originály poistných zmlúv, takže vám v podstate nič v ruke neostane.
  Verila som, že až by sa mne niekedy niečo stalo, že sa o moje dieťa finančne postarajú. No život ukázal, že ani ja ako skúsený dospelý človek sa neviem domôcť toho, čo mi podľa mňa patrí. Čo by asi tak poslali jemu??? Dnešným dňom som rozhodnutá zrušiť všetky poistky, ktoré som kedy uzavrela, aj tak ich už nikto potrebovať nebude. A odporúčam všetkým, aby si radšej peniaze odkladali doma do vankúša.

 6. Jaro

  Jaro
  28.4.2018 mi skončilo poistné obdobie 20 rokov. Do dnešného dňa som nevidel zo svojich peňazí ani cent len ďaľšie výdavky za doporučenú poštu, žiadosti a reklamácie.
  Vraj to musia spracovať. Neviem či sa niekedy dočkám. Radím všetkým odkladajte si pekne peniažky na účet a žiadne životné poistné.

 7. Jozef

  Su to zlodeji. Ja som mal zaplatene trvale nasledky v dvoch poistovnach. Uniqa mi vyplatila ale Metlife mi napisal ze podla nich nemam ziadne trvale nasledky. Jasne ze som zrusil poistenie u nich. Skoda ze tam mam este jedno zivotne, ale ked vidim ako vyplacaju tak sa asi prichystam ze hovno uvidim. Tesim sa na ten den ked mi tam niekto povie ze dostanem par susnov. Tam narobim taky bordel aky este nevideli.

 8. Sisa

  Sú to zlodeji. Ja som mala životnú poistku so sporením. Platila som presne načas osem rokov aj počas materskej a rodičovskej dovolenky . Nikdy som si nenárokovala na úraz , či operáciu. Teraz som ju zrušila a z 1900 euro mi poslali úctihodných 1232 euro a 668 euro mi ukradli. len tak si ich nechali. Je to banda zlodejská podvodnícka. Veľký pozor na nich.

Napísať odpoveď pre terézia Moroviková Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *