MetLife Amslico – životné poistenie – recenzia a hodnotenie

Poisťovňa MetLife Amslico je opäť jednou z tých, ktoré sú na trhu už dlhé roky, vďaka čomu si získala dôveru viacerých generácií poistencov. Jej história siaha až do roku 1868, kedy bol v New Yorku založený jej predchodca Metropolitan Life Insurance Company. Postupom času sa spoločnosť začala rozširovať a naberať stále viac a viac klientov po celom svete.

MetLife Amslico - logo

Na Slovensku začína MetLife Amslico pôsobiť v roku 1995 a klientom zabezpečuje spočiatku iba životné a úrazové poistenie. K roku 2012 má spoločnosť na Slovensku podiel až 10 % na trhu so životným poistením, čo v porovnaní s množstvom ďalších poisťovní vôbec nie je málo. Ohodnotená bola aj ocenením Poisťovňa roka 2012, ktoré udeľuje ekonomický týždenník Trend.

MetLife Amslico má tým pádom veľký náskok oproti novovzniknutým poisťovniam, ktoré v poslednej dobe vznikajú ako „huby po daždi“, svoju činnosť presúvajú na internet a postupne rušia kamenné pobočky, čo nemusí vyhovovať úplne každému klientovi.

Skúsenosti, tradícia ale aj inovácie a prispôsobovanie sa aktuálnym požiadavkám slovenských klientov – to všetko sú činitele, ktoré robia z MetLife Amslico (skrátene MLA) poisťovňu, ktorá Vás dokáže bezpečne sprevádzať celým životom.

Všetky poistenia pod „jednou strechou“

Okrem životného a úrazového poistenia ponúka MLA aj iné produkty. Sú nimi dôchodkové sporiace účty a cestovné poistenia. Tým sa v článku síce venovať nebudeme, avšak v prípade potreby odporúčame preštudovať si podrobnejšie informácie o nich.

V článku sa budeme venovať ponuke životného poistenia, ktoré je veľmi dôležité a osobne si dovolím tvrdiť, že je dokonca nevyhnutné.

Životné poistenie totiž ponúka a zabezpečuje omnoho viac, než bežné povinné zdravotné poistenie. Jedná sa síce o každomesačné výdavky navyše, ale tieto peniaze nemožno vnímať ako zbytočne vyhodené.

Životné poistenie Vám pomôže v prípade ochorení, následkov úrazu a to aj tých dlhodobých. Vtedy sa totiž stávate práceneschopným, na základe čoho automaticky dochádza k zníženiu alebo priamo k zastaveniu príjmu do rodinnej kasy.

V úplne najhoršom prípade životné poistenie chráni Vašu rodinu a pozostalých v prípade úmrtia. Peniaze, ktoré by im boli v takomto prípade vyplatené, môžu byť veľmi nápomocné pri ďalšej ceste životom.

Druhou veľmi významnou súčasťou životného poistenia je možnosť investovať do rôznych fondov. Tým klient získava okrem poisteného krytia, a teda ochrany seba a svojej rodiny, možnosť zhodnocovať peniaze a po uplynutí dlhšej doby tak získať zaujímavý výnos.

Konkrétne hodnoty výnosu, samozrejme, záležia na výške dohodnutého poistného a na miere rizikovosti fondov. Platí, že čím je miera rizika vyššia, tým väčší výnos má poistenec možnosť získať. Bez rizika fungujú garantované fondy, kde je síce výnos nižší, avšak zaručený.

Prejdime teda ku konkrétnym poistným produktom, ktoré životná poisťovňa MetLife Amslico v súčasnosti svojim klientom ponúka.

Typy životného poistenia od MetLife Amslico

Životné poistenie Easy LifeŽivotné poistenie

Životné poistenie Easy Life klientom ponúka komplexnú poistnú ochranu a umožňuje nasporiť finančnú rezervu.

Na jednej zmluve môžu byť súčasne poistené 3 dospelé osoby a až 9 detí. S poistením získate aj nasledovné výhody:

 • Bonus za bezproblémový priebeh – v prípade, že počas prvých 3 rokov poistenia nevznikne poistná udalosť, poistenec získa 10 % poistného, ktoré počas tejto doby uhradil
 • Vernostný bonus – po 7 rokoch je poistencovi automaticky navýšená suma úrazového poistenia o 10 % a to aj bez oceňovania jeho aktuálneho zdravotného stavu
 • Rizikový variant poistenia je pre hlavnú osobu (majiteľ zmluvy) zdarma

Životné poistenie MetLife Easy

Tento produkt je určený najmä v prípade, keď poistenec už má vlastnú rodinu. Poistenie slúži na bezproblémové splácanie záväzkov (napr. hypotéka, liečba chorôb, dlhodobá hospitalizácia po úraze a pod.).

V prípade úmrtia poistenca však slúži aj ako zdroj financií pre pozostalých, ktorí sa taktiež budú musieť vysporiadať so svojimi výdavkami.

MetLife Easy umožňuje pripoistenie voči úrazom a chorobám aj deti. Poistná suma môže byť konštantná (nemenná), klesajúca alebo kombinovaná.

Klient si navyše môže vybrať jeden z týchto troch bonusov:

 • Asistenčné služby

Asistenčné služby pomôžu vyriešiť nečakané nehody v domácnosti. Zabezpečia napríklad zámočníka v prípade, že sa vymknete, zaplatia tečúcu práčku alebo chladničku, prípadne Vám uhradia dočasné ubytovanie, pokiaľ sa Vaša domácnosť stane neobývateľná na základe neočakávanej havárie (vytopenie susedom, požiar, výbuch plynu atď.).

Asistenčné služby zároveň predlžujú záručnú dobu elektrospotrebičov až do 7 rokov, a dovoľujú využívať právne služby, týkajúce sa Vašej domácnosti.

 • Extra príjem v prípade úrazu alebo ochorenia

V prípade, že dočasne prídete o zdroj príjmov, poistenie Vám bude vyplácať až 300 € počas 12 mesiacov.

 • Vyplatenie 15 000 € pozostalým v prípade smrti poistenca spôsobenej úrazom

Životné poistenie Life

Variabilné životné poistenie, ktoré možno nastaviť buď na rizikové poistenie s minimálnym sporením alebo na poistenie s dôrazom na sporenie. Zároveň umožňuje kombinovať metódy zhodnocovania vložených financií od garantovaného až po dynamické (viac rizikové).

Poistenie sa uzatvára na dobu 15 alebo 20 rokov.

Poistenec má na výber z dvoch možností krytia v prípade úmrtia:

 • Poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe dohodnutú poistnú čiastku alebo hodnotu poisťovacieho účtu podľa toho, ktorá z hodnôt bude vyššia.
 • Poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe dohodnutú poistnú čiastku a hodnotu účtu poistenia a k tomu účet špeciálneho poistenia.

Životné poistenie Eva Plus

Poistenie, ktoré je okrem krytia bežných rizík špeciálne určené pre krytie najčastejších ženských ochorení. Zabezpečuje teda dostatočnú finančnú rezervu pre prípad diagnózy rakoviny ženských orgánov (rakovina prsníka, krčka maternice, vaječníka a pod.).

Životné poistenie Eva Plus je určené pre ženy vo veku 18 až 49 rokov. Poisťovňa ponúka 3 varianty poistenia a to Silver, Gold Premium. Konkrétne rozdiely sa nám však nepodarilo vypátrať.

V prípade, že je poistenkyni diagnostikované niektoré nádorové ochorenie, MetLife Amslico jej vypláca:

 • jednorazovú platbu do výšky až 20 000 €
 • mesačné vyplácanie až 330 € po dobu 12 mesiacov
 • v prípade hospitalizácie denné odškodné 15 €
 • dvojnásobné finančné odškodnenie v prípade, že si ochorenie vyžiada hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti

Ďalšie výhody:

 • konzultácie s významnými americkými lekármi
 • vyplatenie finančnej hotovosti pri liečbe až 600 rôznych úrazov
 • poistné krytie až 5 000 € v prípade úmrtia

Životné poistenie Adam Plus

Podobný produkt ako poistenie Eva Plus. Adam Plus je životné poistenie so špeciálnym zameraním na špecifické mužské ochorenia.

Je určené pre mužov od 16 do 55 rokov a dostupné je vo variantoch Silver, GoldPremium.

 • kryje mužov pre prípad niektorého z mužských ochorení
 • ponúka jednorazové odškodné vo výške až 10 000 €
 • mesačné odškodné do 300 e po dobu 6 mesiacov
 • denné odškodné až 20 € počas celej doby hospitalizácie
 • konzultácie s významnými americkými lekármi
 • krytie v prípade úmrtia dôsledkom akéhokoľvek úrazu
 • vyplatenie hotovosti v prípade dožitia

Životné poistenie MetLife Dôchodok

Typ investičného životného poistenia, ktoré sa zameriava na zabezpečenie dostatočných prostriedkov na dôchodok poistenca. Umožňuje meniť rozsah poistnej ochrany kedykoľvek o to poistenec požiada. Manažéri sa starajú o to, aby bolo vždy dosiahnuté maximálne zhodnotenie investovaných prostriedkov.

Poistenie je vhodné ak nemáte čas alebo sa nevyznáte v dianí na kapitálových trhoch, a zároveň máte záujem zabezpečiť sa do budúcna.Životné poistenie dôchodok

Poistné plnenie je možné vyplácať aj vo forme dôchodku (mesačný príjem). K nasporeným peniazom má poistenec prístup už po deviatom roku platenia poistného a to bezplatne.

Variabilné detské poistenie pre deti kamarát Snoopy

Detské poistenie Kamarát Snoopy poskytuje deťom kvalitnú poistnú ochranu, a zároveň slúži ako sporenie, ktoré zabezpečí vstup dieťaťa do dospelosti. Na jednej zmluve môžu byť okrem dieťaťa poistení aj rodičia a ďalšie deti (súrodenci).

Poistenie Kamarát Snoopy sa uzatvára na 15 alebo 20 ročnú poistnú dobu.

Výhody:

 • jedenkrát za rok je možné vložiť poistné bez poplatku
 • bonusy v závislosti od výšky poistného
 • možnosť meniť výšku poistného kedykoľvek počas poistnej doby
 • možnosť vkladu a výberu špeciálnych poistení
 • široký rozsah pripoistení

Súčasťou Kamaráta Snoopyho je aj novinka – poistenie Moje dieťa, ktoré je určené pre prípad trvalých následkov úrazu, zlomenín, popálenín a s nimi spojeným chirurgickým zákrokom s hospitalizáciou. Ponúka nasledovné výhody:

 • odškodné za úraz, rastúce spoločne s dieťaťom bez zdražovania poistného
 • dvojnásobné odškodné v prípade úrazu, ktorý sa dieťaťu stal v škole, škôlke alebo počas prázdnin
 • až desaťnásobok poistnej ochrany v prípade úrazu, ktorý sa stal dieťaťu v zahraničí
 • poistenie asistenčných služieb zdarma (privolanie lekára až do domu, objednanie dieťaťa na presnú hodinu k lekárovi, opatrovateľka v prípade neprítomnosti rodiča, prevoz do nemocnice atď.)
 • zľavy na ročnom poistení na základe počtu poistených detí
 • sirotský alebo invalidný dôchodok pre dieťa, ktorého rodič následkom úrazu umrie alebo ostane invalidným

Ďalšou novinkou je poistenie Detské kritické choroby, poskytujúce ochranu pred dvadsiatimi najčastejšími detskými ochoreniami a chirurgickými zákrokmi.

Záver a hodnotenie

Poisťovňa MetLife Amslico ponúka vhodný produkt pre každého. Jediné, čo sa nám neveľmi pozdáva, sú málo informujúce stránky spoločnosti, kde sa prakticky nemáte možnosť dozvedieť nejaké konkrétne informácie.

Zároveň sa nám portfólio produktov zdalo pomerne „okresané“, pokiaľ by sme poisťovňu porovnávali s konkurenciou.

Inak hodnotíme spoločnosť pozitívne a pokiaľ zapracuje na svojej prezentácii, nemusí sa obávať o novú klientelu.


MetLife Amslico – životné poistenie – recenzia a hodnotenie
4.94 (98.75%) 16 votes
Latest Comments
 1. xxx

  K tomu by bolo potrebné dodať, že uvedená poisťovňa Vám zruší pripoistenia v čase keď sa Vám niečo stane. Využije na to paragraf 800, ďalej sa bude snažiť Vám znepríjemňovať ťažké chvíle v živote v súvislosti s diagnózami , ktoré nedobrovoľne si privlastníte.

  Veríme tomu, že sa rozhodnete pre inú poisťovňu , ktorá nie len bude od Vás brať peniaze, ale v prípade niečoho aj dávať Vám peniaze , ktoré si tam odkladáte.

  Garantované technické úrokové miery máte všade, pripoistenia rôznorodé máte všade, a hlavne iné poisťovne Vám aspoň vyplatia Vaše peniaze a nie jak títo tuna, že sa pošlú Vám peniaze poštovou poukážkou a príde Vám to nevedno kedy.

  Zvážte svoje kroky pri tejto poisťovni, nakoľko nie je chyba v ich predajcoch, ale v ich manažmente a oddeleniach.

  Odmietajú plniť, hľadajú spôsoby ako neplatiť peniaze zákazníkom a neviete komunikovať s likvidátormi ani ich riaditeľmi, lebo to sú bohovia…. Inde to viete a není s tým problém.

  Zo skúseností ktoré sme nadobudli sme sa rozhodli viacerí ich zákazníci , že nebudeme ďalej platiť týmto klamárom a podvodníkom, ale rozhodneme sa inak.

 2. Dusana Uhrinova

  Dobry den mam v Metlife Amslico zivotnu poistku akoa dostanem k informacii kolko penazi som uz vlozila ????Nieco ako elektonicky ci online vypis pladieb nefunguje ???

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *