Pôvodom holandská skupina spoločností Aegon patrí medzi desať najväčších poisťovní na svete. Na slovenský trh vstúpil Aegon v roku 2003. Na začiatku sa u nás orientoval len na životné poistenie, v súčasnosti má vo svojom portfóliu aj služby poistenia majetku a starobného

Celý článok