Investičné životné poistenie – čo to je, typy, príklady

Investičné životné poistenie je moderná forma poistenia, ktorá kombinuje tradičné poistenie proti nečakaným životným udalostiam s investovaním do podielových fondov.

Poistenie rodiny voči smrti jeho hlavného živiteľa nie je žiadnou novinkou. Postenie je staré ako sama civilizácia. Prvé skutočné poistenie sa objavilo v Babylone už pred viac ako 4000 rokmi.

Rizikové životné poistenie neobsahuje žiadnu sporiacu či investičnú zložku

Na princípe životného poistenie sa nič nezmenilo celé tisícročia. Dnes túto základnú formu poistenia poznáme ako rizikové životné poistenie. Zmyslom tohto poistenia je zabezpečiť rodinu poistenca po jeho smrti. Rizikové životné poistenie neobsahuje žiadnu sporiacu zložku. Všetko poistné je spotrebované na krytie poistnej ochrany.

Kapitálové životné poistenie je skôr šetrenie ako investovanie

Pri kapitálovom životnom poistení poisťovne spojili  poistenie a investovanie. Princíp je jednoduchý. Časť z poistného ide na krytie poistnej ochrany a časť na investovanie.  Kapitálové životné poistenie sa uzatvára na dobu určitú. Pokiaľ poistenec počas tohto obdobia zomrie, jeho rodina získa vopred určenú sumu peňazí. Pokiaľ sa poistenec dožije konca poistnej doby, budú mu vyplatené našetrené peniaze.

Kapitálové životné poistenie je štátom prísne regulované. Poisťovne môžu investovať iba do dlhopisov, čo výrazne ovplyvňuje výnosy. Kapitálové životné poistenie ponúka fixné výnosy. Keďže však ide investovanie s veľmi nízkym rizikom, aj konečné výnosy sú veľmi nízke. Po odpočítaní rôznych poplatkov často nedokážu pokryť ani infláciu.

Kapitálové životné poistenie sa v poslednej dobe ukázalo ako nedostatočné, pretože tento druh poistenia je skôr šetrenie ako investovanie.

Zo snahy priniesť ľuďom vyššie výnosy, poisťovne začali ľuďom ponúkať investičné životné poistenie.

Aký je rozdiel medzi investičným a kapitálovým životným poistením?

Investičné životné poistenie je skutočným investovaním, ktoré máte navyše do veľkej miery pod vlastnou kontrolou. Pri investičnom životnom poistení sa peniaze zhodnocujú v podielových fondoch. Sám poistenec si vyberie, ktorému podielovému fondu  zverí svoje peniaze. Táto možnosť výberu je podstatnou výhodou investičného životného poistenie.

Pri výbere podielového fondu má poistenec šancu ovplyvniť zhodnotenie svojich peňazí. Poisťovne ponúkajú podielové fondy s rôznou úrovňou rizika. Vo svete investovania platí základné pravidlo: výška očakávaných výnosov sa rovná výške rizika. Inými slovami – pokiaľ máte radi bezpečné investície, očakávajte nízke výnosy. Pokiaľ chcete vyššie výnosy, budete musieť niesť aj vyššie riziko.

Druhy podielových fondov a ponuka investičných stratégií

Poisťovne poistencovi ponúkajú hneď niekoľko druhov podielových fondov:

 • peňažný fond
 • dlhopisový fond
 • realitný fond
 • akciový fond
 • komoditné fondy ETF (ETF font je podobný investičný produkt ako podielový fond)

Peňažný fond je považovaný za najmenej rizikový. Pokiaľ zveríte svoje peniaze do tohto fondu, očakávané výnosy budú nízke. Peňažné fondy vám však len zriedka prinesú nejakú stratu.

Za najrizikovejší  je považovaný akciový fond. Akcie jednotlivých firiem lietajú hore-dolu podľa nálad v ekonomike. Pokiaľ sa zveziete na rastúcej vlne, vaše peniaze sa veľmi pekne zhodnotia.  V prípade nejakej ekonomickej krízy však musíte počítať s rovnako nepríjemnými stratami.

Investičné životné poistenie kolísa

Dobré poisťovne vám ku každému z týchto základných typov fondov ponúknu niekoľko ďalších možností. Povedzme, že vaším cieľom je vyššie zhodnotenie peňazí. Veríte akciám. Viete, že investičný horizont je pri akciových podielových fondoch 5 a viac rokov. Poisťovňa vám ponúkne minimálne dve možnosti investovania do akcií:

 • akcie vyspelých trhov (USA, Európa, Japonsko)
 • emerging markets – zväčša rýchlo rastúce rozvojové krajiny

Podielový fond nakupujúci západoeurópske a americké akcie je ďaleko menej rizikový ako podielový fond plný indonézskych a filipínskych akcií. Očakávané výnosy akcií vyspelých krajín sú však omnoho nižšie ako očakávané výnosy emerging markets. Pokiaľ snívate o vysokom zhodnotení svojich peňazí (často aj viac ako 50 percent ročne), vyberte si podielové fondy investujúce do emerging krajín. Buďte však pripravený na to, že v prípade ekonomickej krízy na druhom konci sveta, finančné problémy naplno pocítite aj vy.

Poisťovne sa ľuďom snažia s investovaním pomôcť. Nie každý má čas či chuť venovať sa finančným trhom. Väčšina poisťovní tak svojim klientom ponúka na výber aj stratégie investovania, ktoré nehovoria o podielových fondoch či ETF, ale o riziku. Poznáme tri základné stratégie:

 • konzervatívna stratégia
 • vyvážená stratégia
 • agresívna stratégia

Garancie výnosov pri investičnom životnom poistení

Investičné životné poistenie v súčasnosti prichádza v dvoch podobách:

 • investičné životné poistenie bez garancie
 • investičné životné poistenie s garanciou

Každý poistenec by chcel získať spolu so životným poistením aj garantovaný výnos. Investičné životné poistenie s garanciou je tak na prvý pohľad ideálnym produktom. Problém je však v tom, že takéto investičné životné poistenie garantuje akurát nízky výnos. Investičné životné poistenie s garanciou je vhodné pre ľudí, ktorých hlavným cieľom je najmä ochrana voči prípadnej strate. Investičné životné poistenie s garanciou sa v mnohom podobá kapitálovému životnému poisteniu. Hlavný rozdiel je najmä v tom, že pri investičnom životnom poistení s garanciou máte stále možnosť si vybrať, do čoho vložíte svoje peniaze.

Pri poistení bez garancie máte šancu na omnoho vyššie zhodnotenie peňazí, poisťovňa vám však nemôže nič sľúbiť. Pokojne môžete prísť o všetky peniaze. Poisťovňa vám negarantuje ani vložené peniaze. Šanca, že prídete o všetky investované peniaze skutočne existuje, hoci je veľmi malá.

Životné poistenie online

Ďalšie výhody investičného životného poistenia

Pri investičnom životnom poistení nemusíte s výberom peňazí čakať do konca poistného obdobia. Investované peniaze môžete vyberať aj priebežne. Toto pri kapitálovom životnom poistení nie je možné. Pokiaľ ste dobre investovali a po niekoľko rokov ste dosahovali zaujímavé výnosy, investičné životné poistenie vám umožňuje si časť alebo všetky tieto peniaze vybrať. Poistenec si takisto môže zvoliť pravidelné čiastkové vyplácanie výnosov.

Rovnako to platí aj opačne. Svoje investície môžete priebežne navyšovať. Ani toto nie je možné v rámci kapitálového poistenia. Aj počas platnosti poistenia máte všetko pod kontrolou. Výber podielových fondov a voľba rizika (očakávaných výnosov) je iba na vás. Pracovníci poisťovne vám samozrejme v prípade potreby s touto voľbou radi poradia.

Poistenec môže priebežne meniť investičnú stratégiu. Napríklad presúvať peniaze z rizikových akciových fondov do menej rizikových dlhopisových či peňažných. Prípadne môžete zvoliť presne opačný postup a navyšovať svoje pozície v akciových podielových fondoch.

Pri investičnom životnom poistení presne viete, aké poplatky platíte. Pri kapitálovom poistení neplatíte žiadne poplatky. Skutočné náklady sú však skryté.

Typy investičného životného poistenia

Moderné investičné životné poistenie ani zďaleka nemusí chrániť  rodinu iba pred vašou smrťou. Investičné životné poistenie ponúka ďaleko širšiu ochranu. Vybrať si môžete poistenie:

 • pre prípad smrti
 • pre prípad vážnych úrazov
 • pre prípad vážnych ochorení
 • pre prípad invalidity

Investičné životné poistenie vás a vašu rodinu môže ochrániť pred nepríjemnými následkami rakoviny, infarktu či parkinsonovej choroby.

Príklad investičného životného poistenia

Andrej hľadá životné poistenie

Pán Andrej si po oslave 32. narodenín uvedomil, že by bolo dobré byť pripravený a zabezpečiť svoju rodinu pre prípad, že by sa mu v budúcnosti niečo stalo. Klasické životné poistenie mu však pripadalo ako strata peňazí. Andrej chce zhodnocovať svoje ťažko zarobené peniaze, aby sa aj na dôchodku mal tak, ako si zaslúži. Poistenie chce skombinovať s investovaním do podielových fondov. Andrej sa tak rozhodol pre investičné životné poistenie.

Andrej sa vyberie do poisťovne AXA, ktorá mu ponúkne Investičné životné poistenie Comfort Plus. AXA Andrejovi ponúkne tri základné stratégie:

 • konzervatívnu stratégiu
 • vyváženú stratégiu
 • agresívnu stratégiu

Andrej hľadá vysoké výnosy. Uprednostňuje preto agresívnu stratégiu. Pri voľbe investičnej stratégie však od poisťovne pomoc odmieta. Andrej aktívne sleduje finančné trhy a rozhodne sa namixovať si investície sám. AXA mu ponúkne podielové fondy a fondy ETF. Andrej má na výber:

 • peňažný fond
 • dlhopisový fond
 • zahraničný fond
 • realitný fond
 • AXA CEE Dlhopisový fond
 • AXA CEE Akciový fond
 • AXA Selection Opportunities
 • AXA Selection Emerging Equity
 • progresive ETF
 • dynamic ETF
 • balanced ETF
 • commodity ETF

Andrej hľadá možnosti najväčšieho zhodnotenia svojich peňazí. Je si však vedomí toho, že v prípade ďalšej finančnej krízy, môže prísť o veľkú časť svojich peňazí.

Andrej v minulosti pracoval v Indonézii a verí, že ekonomiky rozvojových krajín majú svetlú budúcnosť. 70 percent svojich investícii preto zverí fondu AXA Selection Emerging Equity. Andrej však nechce všetko vsádzať na jednu kartu. Svoje investície rozloží do viacerých investičných fondov. Takýmto spôsobom zníži celkové riziko svojho investovania. Zvyšných 30 percent svojich investícií vloží do bezpečného dlhopisového fondu.

Andrej uzavrie poistenie na dobu 30 rokov na 25 tisíc eur. Zvolí si poistenie pre prípad smrti. Čo to pre neho znamená?

V prípade, že zomrie v priebehu týchto 30 rokov, jeho rodina získa 25 tisíc eur, alebo hodnotu investície. Rodine bude vyplatená vyššia z týchto dvoch súm. V prípade, že Andrej bude oslavovať aj 62 narodeniny (dožitie), bude mu vyplatená hodnota investície. Andrej však pri uzatváraní poistky nemôže vedieť, koľko dostane o 30 rokov. Vybral si totiž investičné životné poistenie bez garancie výnosu. Zhodnotenie investície sa dozvie až po ukončení poistnej zmluvy. Andrej však vie, že prípade dobrého zhodnocovania investovaných peňazí, nemusí čakať celých 30 rokov, aby si užil plody svojho dobrého rozhodnutia. Vie, že zarobené peniaze si môže vyberať počas celého obdobia poistenia.


Investičné životné poistenie – čo to je, typy, príklady
5 (100%) 1 vote
Latest Comments
 1. Marián

  Andrej má možnosť zarobiť na investovaní viac vtedy, ak nebude mať IŽP, ale bude investovať samostatne a samostatne si poistí riziká.
  Nemusí platiť dvojnásobné poplatky a pri čo i len čiastočnom výbere nepríde o bonus.
  http://cmorej.blog.sme.sk/c/250668/Preco-neinvestovat-cez-Investicne-zivotne-poistenie.html
  http://www.investicnyblog.sk/2013/08/kde-nesporit-kapitalove-zivotne-poistenie/

  • Martin

   ..ked investovat tak urcite nie cez IZP.!!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *