ING životná poisťovňa – kompletná recenzia a hodnotenie

O dôležitosti životného poistenia už ste istotne počuli a čítali. Riziko v podobe úrazu, ochorenia, a bohužiaľ aj smrti číha na ľudí takmer stále a nikdy ho nie je možné predvídať. Nech je človek akokoľvek opatrný, prípadné nešťastie môže spôsobiť niekto iný. Rovnako nečakane sa môže objaviť choroba.

Práve kvôli tomu, že tieto činitele nemožno predvídať, je priam nevyhnutné zabezpečiť sebe a svojej rodine adekvátnu poistnú ochranu, ktorá pomôže a zjednoduší život v prípade, že si nešťastie sadne práve na nás.

Životné poistenie už teda nie je iba obyčajná služba, ale celoživotná „pomocná ruka“. S dlhodobým poistením sa však spája aj dlhodobá a pravidelná platba poisteného. Tu už sa budúci poistenec musí zamyslieť nad tým, komu svoje peniaze zverí a či za nich dostane aj primerane kvalitné služby.

V dnešnej recenzii si predstavíme ďalšieho z „veľkých hráčov“ na slovenskom trhu so životným poistením, ktorým je ING Životná poisťovňa.

ING poisťovňa

Istota pôvodom z Holandska

Skupina ING Group vzniká v roku 1991 spojením bankovej skupiny NMB Postbank Groep a vtedy najväčšej holandskej poisťovne Nationale-Nederlanden. Výsledok tejto spolupráce dostal názov Internationale Nederlanden Group (skrátene ING). Spoločnosť začína expandovať a už v tom istom roku otvára prvú zastupiteľskú kanceláriu v Prahe.

V roku 1993 získava ING plnú bankovú licenciu od Národnej Banky Slovenska, čím sa stáva plnohodnotnou súčasťou slovenského bankového sektora.

Rok 1996 je pre ING dôležitý, pretože okrem bankovej činnosti začína ponúkať aj produkty životného poistenia.

V súčasnosti sa spoločnosť drží na popredných priečkach v obľúbenosti slovenských poistencov, čoho dôkazom je množstvo úspechov v hodnotiacich súťažiach (Zlatá minca, Trend Top poisťovňa roka a ďalšie).

Kompletné životné poistenie pre celú rodinu

Dá sa povedať, že ING sa nesnaží za každú cenu prinášať nové a neoverené produkty. Pokojne si vystačí s bežnými poistnými produktami, avšak so zreteľom na ich kvalitu a dostupnosť. Ponuka životného poistenia sa skladá z týchto základných druhov, ktoré sa delia na ďalšie konkrétne typy:

  • Rizikové životné poistenie
  • Investičné životné poistenie
  • Kapitálové životné poistenie
  • + rôzne druhy pripoistení – ku každému druhu životného poistenia je možné pridať si niektoré z množstva ponúkaných pripoistení (viď obrázok)

Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie zabezpečuje poistenca a jeho blízkych pre prípad nečakaných udalostí. Môže nimi byť prerušenie príjmov v dôsledku úrazu, trvalej pracovnej neschopnosti, chorôb s ďalším priebehom atď.

Rizikové životné poistenie ale nefunguje aj ako sporenie, kvôli čomu sa na konci poistného obdobia poistencovi nevyplácajú peniaze. Na druhej strane je výhodné a to práve vďaka nižšej cene, než pri ostatných druhoch životného poistenia.

Poisťovňa ING si dáva záležať na tom, aby poistencovi poskytla vysokú poistnú ochranu za dostupnú cenu. Aj vďaka tomu je toto poistenie veľmi obľúbené u Slovákov, ktorí s radosťou vítajú možnosť platiť menej.

Rizikové životné poistenie ING ProAktiv

Produkt určený pre ľudí, ktorí chcú meniť pripoistenia presne podľa svojich potrieb a to kedykoľvek v priebehu poistnej doby. Ponúka pripoistenie druhej dospelej osoby a až 10 detí. Vďaka tomu má klient lepší prehľad a zjednodušenú evidenciu platieb a administrácie zmluvy.

Veľkou výhodou je, že ING poistencovi vyplatí až štvornásobok dohodnutej sumy v prípade trvalých následkov a to aj pri „menších“ úrazoch, akými sú napríklad strata zubu alebo článku prsta.

ProAktiv zahŕňa až 11 možných pripoistení, ktoré pokrývajú obsiahlu škálu možných rizík.

Rizikové životné poistenie ING ProAktiv Štart sa líši v tom, že je možné o neho požiadať on-line, čo ocenia najmä vyťažení ľudia, ktorí si nenájdu čas na návštevu pobočky alebo na stretnutie s poistným špecialistom.

Rizikové životné poistenie ING Smart Senior s možnosťou investície do garantovaného fonduŽivotné poistenie Senior

Tento produkt je určený pre ľudí vo veku nad 55 rokov, a teda starších ľudí, pre ktorých sa vzťahuje zvýšené riziko pre prípad ochorenia alebo náročnejšieho doliečenia po úraze. Poistenie môžu pre rodičov zriadiť aj potomkovia, ktoré už s nimi síce nežijú, ale zdravie rodičov je pre nich prvoradé.

Smart Senior dokonca ponúka zhodnotenie vo výške 1,9 % s okamžitým prístupom k prostriedkom v garantovanom fonde.

Smart Senior ponúka ojedinelú možnosť pripoistenia pre prípad nesebestačnosti, a zároveň aj pripoistenie asistenčných služieb, čo ocenia najmä ľudia, ktorých životná sila časom vyprcháva.

Poistenie ponúka až 19 rôznych pripoistení s možnosťou úpravy platieb poistného.

Dočasné životné poistenie

Tento produkt je určený pre ľudí, ktorí sú kvôli práci alebo svojim záľubám vystavení zvýšenému riziku úmrtia (vodiči z povolania, kaskadéri, závodníci, parašutisti atď.). Poistenie ale slúži na zabezpečenie rodiny a pozostalých v prípade nešťastného konca – smrti. Poistenec teda na tieto prostriedky nemá možnosť siahnuť.

ING garantuje vyplatenie dohodnutej poistnej sumy v plnej výške a vypláca ho oprávnenej osobe/osobám.

Počas celej doby poistenia je možné meniť výšku poistného.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie ponúka okrem poistnej ochrany aj možnosť investovania do fondov s rôznou mierou rizika. Je vhodné pre ľudí, ktorí hľadajú poistenie, a navyše majú voľné finančné prostriedky na to, aby ich mohli do týchto fondov vložiť a zhodnotiť ich. Uhrádzané poistné sa na základe nastavenia poistenca rozdelí, pričom jedna časť slúži ako klasická úhrada poistného a druhá časť je investovaná do spomínaných fondov. Pomer, v akom sú prostriedky rozdeľované, určuje klient sám.

Investičné životné poistenie ING Smart

Produkt je určený pre ľudí, ktorých okrem kvalitnej poistnej ochrany zaujíma zhodnotenie vložených financií. Parametre poistenia je možné kedykoľvek meniť a na jednu zmluvu možno poistiť ďalšiu dospelú osobu spoločne až s 10 deťmi.

Široký rozsah investičných možností ponúka vloženie peňazí do bezpečného garantovaného fondu (nižší výnos) a do dynamických stratégií s rôznymi mierami rizika (výnos sa zvyšuje).

K rozsiahlej ponuke pripoistení ING Smart pridáva rôzne bonusy a výhody (10 % za priebeh bez škôd, 10 % z poistného za riziko, zľava 10 % pri uzatvorení 2 detských úrazových poistení atď.).

Pokiaľ Vás zastihne nečakaná udalosť, s investovanými prostriedkami máte možnosť narábať.

Históriu investičných príležitostí a zúčastnených fondov nájdete tu (investičný program GarantING).

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie ponúka možnosť sporenia a to s alebo bez investícií do fondov. Časť nasporených peňazí je možné vybrať počas trvania poistnej doby. Väčšina poistencov si však rado počká na jej koniec, čím sa dostanú k zaujímavej sume.

Tento typ poistenia je veľmi obľúbený pri uzatváraní poistenia pre deti, nakoľko tak po uplynutí poistnej doby majú prístup k peniazom, potrebným na vstup do života (školné, peniaze na svadbu, peniaze na kúpu automobilu, prípadne na rozbehnutie podnikania).

Kapitálové životné poistenie Komplet

Poistenie Komplet je určené klientom, ktorí hľadajú maximálne možné výhody so zreteľom na primeranú cenu. Okrem seba môžete na jednej zmluve poistiť aj partnera, dieťa alebo inú osobu.

Parametre poistenia sa dajú kedykoľvek zmeniť a to od doby poistenia až po výšku poistného. Nasporené prostriedky sú chránené pred infláciou. Kedykoľvek je možné spraviť mimoriadny vklad a okamžitú investíciu.

Klient má možnosť výberu časti prostriedkov v priebehu trvania poistenia. Po uplynutí poistnej doby je poistná suma vyplatená spoločne s podielom z výnosu. V prípade úmrtia poistenca sú tieto prostriedky vyplatené oprávnenej osobe.

Kapitálové životné poistenie Komplet JuniorŽivotné poistenie Junior

Kapitálové poistenie pre deti. Zmluva môže byť uzavretá už po 6 týždňoch života dieťaťa, avšak maximálne do jeho 15 roku. Poistenie Junior je umožnené do 25 roku života.

Dohodnutá suma sa vypláca po dovŕšení v zmluve uvedeného veku poistenca, avšak jej časť sa dá vybrať už v priebehu doby poistenia. Na jednej zmluve môže byť poistená aj jedna dospelá osoba a nemusí sa jednať priamo o rodiča.

Garantovaná technická úroková miera je 1,9 %.  

Naše hodnotenie a záver

Životné poistenie od ING Životnej poisťovne je vhodné pre každého. Bonusy, úľavy, zľavy a celkový prístup so zreteľom na spokojnosť zákazníka z nej robí oporu pre všetky vekové kategórie a životné zamerania.

Široké portfólio produktov dá každému možnosť vybrať si to najvhodnejšie. Ponuka je rozsahom dokonca väčšia, než u konkurenčných spoločností a nestane sa, že by ste narazili dvakrát na rovnaký produkt pod iným názvom.

Bežné krytie rôznych rizík a možnosť investovať a zhodnocovať tak svoje prostriedky ocení každý, kto má presnú predstavu o tom, čo od poisťovne očakáva. ING Životná poisťovňa si získala našu dôveru.


ING životná poisťovňa – kompletná recenzia a hodnotenie
4 (80%) 4 votes
Latest Comments
  1. Mária Daráková Bernolákova 11 080 01 Prešov

    Mám životné poistenie Komplet, č zmluvy je 88149909 , uzatvolrila ju so mnou nejaká p. Beresova, pričom nie je to podstatné, nikdy viac som ju nevidela,priviedla ju ku mne bývalá kolegyňa, teraz vlastne ide o to, že navštívila som na Levočskej ulici v Prešove vašu pobočku už asi 3 krát, ale nikoho som nenašla, až pred pár dňami, no povedali mi, že mám to riešiť cez telefón a dali mi číslo. Ja som sa rozhodla, že vám napíšem, aby som nemusela telefonova´t, nerada veci riešim cez talafón. O čo mi ide, 11.112016. mi bol priznaný invalidný dochodok viac ako 70 percent, rozhodnutie prišlo v marci 2017., medzitým som pracovala, ale nastal zase problém, išla som znova po kadejakých vyšetreniach na operáciu, tak som z práce odišla, nezvládala som to, ja teraz chcem vedieť,ako je to s tým mojim životným poistením, vlastne by som ho nemala platiť, skúste sa na to pozrieť,čo mám vlastne urobiť?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *