Allianz Slovenská poisťovňa – kompletná ponuka životného poistenia

Všetci čitatelia budú istotne súhlasiť s tým, že životné poistenie je pre život človeka nevyhnutné. Človek nemá možnosť predvídať, či sa mu počas života niečo zlé neprihodí. Stačí okamih a bezproblémové časy sú razom preč.Allianz Slovenská poisťovňa

Riziká na nás striehnu už od útleho detstva. Malé dieťa je náchylnejšie na infekcie a rôzne iné ochorenia. Postupom času sa začne zaujímať o okolitý svet, s čím sa zas spája zvýšené riziko poranení a úrazov.

Počas mladosti a dospievania začíname športovať a celkovo sa venovať nebezpečnejším aktivitám. Tým sa riziko úrazu opäť zvyšuje.

Pribúdaním veku sa môžu začať vyskytovať rôzne ochorenia a to buď vplyvom zlého životného štýlu, stresu alebo dedičných chorôb. S prichádzajúcou päťdesiatkou začínajú neposlúchať kĺby, chrbát, zuby a podobne.

Bohužiaľ najhoršie sú na tom ľudia v dôchodkovom veku, ktorým môže aj menší zdravotný problém spôsobiť veľké nepríjemnosti.

Vidíte? Taký je život. Nikdy nemožne presne predpokladať, či sa neporaníme a či sa na nás „nenalepí“ niektorá z chorôb. Práve preto je dôležité byť pripravený.

Prevencia spočíva v správne nastavenom poistení. V prípade dedičných ochorení alebo chorôb s dlhodobým výskytom je možné predpokladať ich ďalší priebeh a adekvátne sa voči nemu zabezpečiť.

Riziko úrazu však nie je možné nikdy stopercentne eliminovať a jedinou istotou pomoci je kvalitné životné poistenie, ktoré Vám zabezpečí potrebné ošetrenie a následnú liečbu.

Allianz Slovenská poisťovňa – partner na celý život

Prvoradým cieľom klienta je nájsť poisťovňu, ktorá ho dokáže ochrániť pred všetkými možnými nástrahami. Parašutista bude potrebovať iné poistné krytie, než plavec. Pracovník na stavbe tiež podlieha inému riziku, než pedagóg.

Allianz Slovenská poisťovňa má veľmi obsiahle portfólio poisťovacích produktov pre každú vekovú kategóriu všetkých zameraní. Skôr, než sa rozpíšeme o jednotlivých typoch poistení, v krátkosti si opíšeme históriu spoločnosti. 

100 rokov skúseností v poisťovníctve

Vznik Allianz Slovenskej poisťovne (skrátene ASP) sa viaže k roku 2003, kedy pôvodom nemecká spoločnosť Allianz vstúpila na slovenský poistný trh a získala podiel Slovenskej poisťovne. Tá na Slovensku pôsobí už od roku 1919, vďaka čomu sa stala životnou oporou väčšiny slovenských poistencov.

V súčasnosti má ASP takmer podiel takmer 30 % vo všetkých typoch poistení, ale najmä podiel 35,73 %  v životnom poistení, na základe čoho sa Allianz stáva najväčším poskytovateľom životného poistenia na Slovensku.

V článku predstavíme všetky produkty životného poistenia, ktoré v súčasnosti ASP ponúka. 

Kompletné poistenie alebo poistenie s možnosťou výnosu?

V základe sa poistné produkty ASP delia na Kapitálové životné poistenie a na Investičné životné poistenie. 

Kapitálové životné poistenie

Slováci majú tento typ životného poistenia veľmi radi, pretože okrem kvalitnej poistnej ochrany umožňuje zároveň sporiť peniaze, ktoré sa následne vyplácajú poistencovi na konci poisťovacieho obdobia. Uložené finančné prostriedky sú zároveň zhodnocované zaujímavým úrokom (viac informácií).

ASP má v ponuke tieto kapitálové životné poistenia (na obrázku môžete vidieť základný súbor poistení a pripoistení):

Základné pripoistenia ASP

ZDROJ: http://www.allianzsp.sk/kapitalove-zivotne-poistenie-flexi-zivot#flap_110930_1

 

Kapitálové životné poistenie – Program Flexi Život

Tento program poskytuje klientovi nadštandardnú flexibilitu, a teda široké spektrum rôznych pripoistení. Okrem toho umožňuje mimoriadny vklad poistného a výbery vo forme odkupov *

Ďalšou výhodou sú „prázdniny“ v platení poistného (odpustenie niektorej z mesačných splátok) a poistenie až dvoch osôb v jednej zmluve (vhodné pre páry).

   *Vysvetlivka: Pod pojmom odkup sa rozumie možnosť zrušenia životných poistení ešte pred ukončením trvania zmluvy. 

 

 Kapitálové životné poistenie – Program Flexi Život ONA a ON

Tento program rozširuje ponuku Flexi Života o zvýšené plnenie poistenia kritických chorôb.

Je rovnako výhodné pre ženy aj pre mužov. ASP vypláca poistné plnenie vo výške až dvojnásobku poistnej sumy (maximálne 190 000 €) pri v súčasnosti veľmi rozšírených nádorových ochoreniach (nádor v hrubom čreve, konečníku, prsníku, vaječníka, maternice, semenníkov, prostaty a pod.). 

 

Kapitálové životné poistenie – Program Flexi Život PLUS, Program Flexi Život PLUS ONA a ON

Tieto dva typy poistení sa nám pri prieskume ponuky ASP zdali rovnaké. Po oslovení zákazníckej podpory nám bolo vysvetlené, že jediným rozdielom medzi službami Názov ProduktuNázov Produktu PLUS je to, že „Pluskové“ produkty Vám ako klientovi poskytnú externí makléri.

Externý maklér je osoba, ktorá nie je priamo zamestnaná spoločnosťou Allianz Slovenská poisťovňa, avšak je poverená zháňaním klientely. Sú to napríklad osoby, ktoré Vás s poistením oslovia na ulici, prípadne Vás skúsia kontaktovať telefonicky. Prípadná zmluva je však uzatvorená mimo pobočku ASP.

Názov Produktu Vám bude ponúknutý priamo na pobočke tzv. finančným agentom. Pod týmto pojmom rozumieme priamo zamestnanca pobočky ASP.

Zákaznícka podpora ASP

Zákaznícka podpora ASP

Toto zistenie nás prekvapilo a máme z neho pocit, že ASP iba „naoko“ rozširuje svoje portfólio poistných produktov, avšak opisuje ich, akoby sa jednalo o viacero rozdielnych produktov. 

 

Kapitálové životné poistenie pre deti Farbička, Moja Farbička a Moja Farbička PLUS

Veľmi výhodné poistenie Vašich detí umožňuje platiť „detské“ poistné až do veku 25 rokov. Vložené financie sú zhodnocované garantovaným úrokom a podielmi z prebytku. Našetrené financie sú detskému poistencovi prístupné po dovŕšení 18 rokov a ich hodnota sa zvyšuje o ďalších 5 % v prípade ďalšieho štúdia, sobáša alebo začatia podnikateľských aktivít.

Na zmluve dieťaťa môžu byť poistené až 2 dospelé osoby, takže ide vlastne o jednu zmluvu pre celú mladú rodinku, prípadne starých rodičov atď.

Farbička ponúka aj výhody ako jednorazové poistné, Baby karta (poistenie liečebných nákladov v zahraničí), zľavu pri platbe poistného jeden krát za rok a skutočne širokú škálu rôznych pripoistení pre osoby zapísané na zmluve.

Zvyšné 2 poistenia sú opäť uvedené s rovnakým popisom. 

Poistenie ASP Farbička

 

Kapitálové životné poistenie Senior

ŽP Senior od ASP

Špeciálne poistenie pre seniorov – ľudí vo veku 55 až 66 rokov. Poistné krytie trvá až do 95 roku života.

Okrem finančnej podpory poistenca pre prípad úrazu ponúka podporu pozostalým, čím zabezpečuje najmä náklady určené na pohreb.

Okrem toho umožňuje mimoriadne vklady poistného a výbery vo forme odkupov a prázdniny v platbe poistného.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie ponúka poistencovi poistnú ochranu a zhodnotenie uložených peňazí. Na rozdiel od KŽP však toto poistenie nie je garantované. Výnos teda môže byť vyšší, ale podlieha rôznym stupňom rizika (viac informácií).

O rizikovosti fondov píše ASP na svojich stránkach nasledovné:

    „Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív. Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti prostredia, politické a právne riziko.“

Investovať je možné do rôznych investičných fondov s rôzne odstupňovanou mierou rizika. Platí, že čím je rizikovosť vyššia, o to väčší je možný zisk. Miera zhodnotenia teda priamo závisí od investičnej stratégie a stupňa rizika.

Zoznam dostupných investičných fondov ASP:

Investičné fondy ASP

Investičné životné poistenie – Program Môj Život a Môj Život PLUS (2 verzie rozdelené na základe ich sprostredkovateľa)

Program spája životné poistenie a investovanie do fondov. Taktiež v ňom môžu byť poistené až dve osoby na jednej zmluve. Ďalej ponúka výhody vo forme bonusu za výšku poistného, vernostného bonusu a automatický presun nahromadených financií z rizikových do konzervatívnych fondov.

Čo sa týka investovania do fondov, klient si ich vyberá sám alebo môže využiť predvolené investičné stratégie.

 

V prípade ostatných produktov Investičného životného poistenia (IŽP Cesta Životom, IŽP Quantum, IŽP Invest Strategie a IŽP Invest Plus) – nepodarilo sa nám medzi nimi vybadať rozdiel.

Všetky majú totiž vo svojej charakteristike rovnaký popis, ktorý nájdete napríklad tu.  

Záver

Niet pochýb, že Allianz Slovenská poisťovňa dokáže adekvátne poistiť všetkých klientov a to bez ohľadu na ich vek a zameranie. Navyše ponúka pomerne bezpečné investície do fondov s možnosťou zhodnotenia.

Jediné, čo nevnímame pozitívne, je skutočnosť, že mnohé produkty s odlišnými názvami sa od seba v skutočnosti líšia iba v tom, či Vám ich poskytne zamestnanec ASP alebo externý spolupracovník.

Nie je však pochýb o tom, že si ASP získala svoju obľubu práve na základe kvalitných poistných produktov a dlhej histórie so zreteľom svoje služby neustále skvalitňovať a sprístupniť ich všetkým žiadateľom.


Allianz Slovenská poisťovňa – kompletná ponuka životného poistenia
4 (80%) 17 votes
Latest Comments
  1. Martin

    Ja som teraz riešil investičné životné poistenie aj so svojim poradcom a poradil mi skôr poistenie z Wüstenrotu, vraj je to jedno z najlepších týchto investičných produktov na trhu. Teraz majú k tomu aj kampaň, tak možno preto je momentálne dobrá voľba. Treba si ale vždy porovnať viacero možností a vybrať si takú, ktorá každému najviac vyhovuje.

    • Barbora

      Wustenrot končí… človek by si mal vybrať kvalitné poistenie pod značkou akou je napr. Allianz – ktorá je 1. na trhu… má dlhoročnú tradíciu. Poistenie by malo byť na celý život preto je dôležité aby si človek dôkladne preveril všetky možnosti …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *