7 zaručených rád ako uzatvoriť čo najvýhodnejšie životné poistenie

Orientovať sa na poistnom trhu je pre mnohých stále španielska dedina a uzatvoriť najvýhodnejšie životné poistenie si vyžaduje dôkladný prieskum. Prinášame vám rady, ako pri výbere životného poistenia postupovať, aby ste neskôr neľutovali.

1. Urobte si prieskum a pýtajte sa

Kto sa veľa pýta, ten sa aj dozvie. Poisťovne používajú pri písaní dokumentov zložitý jazyk, ktorému má niekedy problém porozumieť aj odborník s praxou. V definíciách poistného plnenia sa takisto môžu nachádzať odkazy na ustanovenia, ktoré sú na inom mieste v poistných podmienkach. Nehanbite sa, ak niečomu nerozumiete a radšej si nechajte všetky nejasnosti vysvetliť aj dvakrát.

Je to vždy lepšie ako podpísať zmluvu, ktorej klauzuly vás o nejaký čas prekvapia. Podľa prieskumnej spoločnosti Market Vision Slovakia, ktorá formou mystery shoppingu zrealizovala rozsiahlu štúdiu životného poistenia, sú pri výbere poistenia rozhodujúce transparentnosť poskytovaných informácií a pokročilé možnosti nastavenia poistenia podľa potrieb klienta.

Viac sa dozviete v našom článku „5 chýb, ktorým sa treba vyvarovať pri uzatváraní životného poistenia

2. Máte rodinu? Myslite aj na ňu!Pri uzatváraní životného poistenia treba myslieť na rodinu

Iné životné poistenie uzatvorí živiteľ rodiny, iné študent vysokej školy bez stáleho pravidelného príjmu. Primárnym cieľom životného poistenia je finančne zabezpečiť blízke osoby v prípade smrti. Ak splácate hypotéku, čerpáte úver alebo využívate lízing, uzatvorenie životného poistenia je viac ako vítané. Postihnutá rodina bude mať v prípade vašej smrti možnosť prispôsobiť sa novej situácii ľahšie. Poistite si ju na takú sumu, aby z nej pozostalí vyžili jeden až tri roky.

Ďalšími dôležitými rizikami, ktoré treba poistiť na dostatočnú sumu, sú trvalé následky úrazu, kritické choroby, poistenie pracovnej neschopnosti a denné odškodné počas liečby úrazu.

3. Neklamte

Klamať v poisťovni sa nevyplatí. Ak si myslíte, že prikrášlenie vášho skutočného zdravotného stavu vám pri uzatvorení poistenia pomôže, ste na omyle. Spočiatku možno budete platiť nižšie poistné z dôvodu nižšieho rizika, pri prvej poistnej udalosti však poisťovňa váš zdravotný stav preverí a môže spätne zistiť, že ste klamali. Ak sa tak stane, poisťovňa môže odstúpiť od zmluvy, odmietnuť poistné plnenie alebo so spätnou platnosťou upraviť podmienky poistenia. Nálepky klamára sa tým však nezbavíte.

„Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede klienta na otázky poisťovne môžu mať za následok odstúpenie od poistnej zmluvy alebo odmietnutie plnenia. Pokiaľ poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy, vráti poisťovňa poistníkovi zaplatené poistné znížené o náklady, ktoré vznikli uzatvorením a správou poistnej zmluvy.

Pokiaľ poistenie zanikne odmietnutím plnenia, poisťovňa poistné zaplatené do zániku poistenia nevráti. Pokiaľ takto zanikne pripoistenie, poistenie, ku ktorému bolo uzatvorené ako aj ostatné pripoistenia v poistnej zmluve ostávajú v platnosti,“

upresnila Ružena Štiglicová, špecialistka na životné poistenie z poisťovne AXA.

4. Spolupracujte s tými, ktorým dôverujete

Má váš známy pozitívnu alebo naopak negatívnu skúsenosť so sprostredkovateľom životného poistenia, prípadne so samotnou poisťovňou? Vo finančnej oblasti sú informácie podávané formou word of-mouth (osobné odporúčanie) často tým, čo pri výbere životného poistenia zaváži. Dnešný svet stojí a padá na interakciách. Všeobecnu radou je, obracať sa na spoľahlivé inštitúcie a overených poradcov a  sprostredkovateľov. Aký je medzi nimi rozdiel? Finančný poradca je platený honorárom od klienta a od finančnej inštitúcie nesmie dostať odmenu.

Finančný sprostredkovateľ, teda agent, funguje na províznom systéme, pričom o výške odmeny rozhoduje finančná inštitúcia. Ak vás takýto predajca osloví a nikto z vášho okolia s ním nemá skúsenosť, overiť si ho môžete na stránke Národnej banky Slovenska. Prípadne zájdite ďalej a skúste nájsť referencie na danú osobu na internete. V dnešnom svete nič nemožné.

5. Nenechajte sa (príliš) ovplyvniť

Niektorí sprostredkovatelia, prípadne zamestnanci poisťovne majú tendenciu predať klientovi aj to, čo sám nechce. Je samozrejme dobré nechať si poradiť, v prípade vyvíjania nátlaku však zaveľte na ústup. Životné poistenie je odvodené od slova poistiť, teda zabezpečiť. Preto nie je nutné kombinovať ho s krátkodobým sporením (menej ako 15 – 20 rokov), ktoré je väčšinou drahé a menej výhodné ako napríklad termínovaný vklad v banke.

6. Informujte sa o bonusoch

V širokej ponuke poistných produktov môže práve možnosť získať bonus ovplyvniť výber životného poistenia. Podľa spomínanej štúdie Market Vison Slovakia môžu byť pre klientov mimoriadne zaujímavé bonusy v podobe poistenia zdarma, zľavy na ďalšie produkty poisťovne, vernostný bonus, bonus za bezškodový priebeh alebo bonus pri určitom ročnom poistnom… Spýtajte sa v poisťovni aj na túto možnosť. Bonusy a zľavy zvyšujú predajný efekt a poisťovne o tom dobre vedia.

7. Reagujte na zmeny

Zmenila sa vám životná situácia k horšiemu? Svoje životné poistenie nemusíte hneď rušiť, môžete si ho aj upraviť.

TIP: prečítajte si náš podrobný návod „Ako postupovať pri zmene životného poistenia

Nenechávajte si to však pre seba a komunikujte s poisťovňou.

„Klient môže kedykoľvek požiadať o zmenu poistnej ochrany v zmluve životného poistenia podľa jeho meniacich sa potrieb a požiadaviek, pričom zmena bude účinná najskôr k najbližšej nasledujúcej splatnosti poistného. To znamená, že ak klient platí poistné mesačne, raz za mesiac ku koncu poistného obdobia môže vykonávať zmeny. Môže napríklad požiadať o prikúpenie nového pripoistenia, zrušenie pripoistenia, zvýšenie či zníženie poistnej sumy a podobne.

V prípade úrazového poistenia či úrazových pripoistení je klient povinný oznámiť zmenu tzv. poistného rizika, napr. zmenu zamestnania, zárobkovej činnosti, športovej/záujmovej aktivity, pobyt mimo EU po dobu dlhšiu ako tri mesiace a podobne, ak to má za následok zmenu zaradenia klienta do rizikovej skupiny (zaradenie do rizikovej skupiny ovplyvňuje cenu poistenia),“

doplnila Ružena Štiglicová z poisťovne AXA.


7 zaručených rád ako uzatvoriť čo najvýhodnejšie životné poistenie
5 (100%) 1 vote

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *