5 zásadných chýb, ktorým sa treba vyvarovať pri uzatváraní životného poistenia

Prieskumy hovoria jasne, vysoký podiel poistencov, niečo okolo 15% má zamietnutú náhradu škody z dôvodu neopodstatnenej požiadavky na vykonanie poistného plnenia. Ďalších 32% je nespokojných s výškou vyplatenej náhrady škody a nechápe postup poisťovne. Jednoducho povedané, pri uzatváraní poistnej zmluvy si nechali nastaviť nesprávne zmluvné podmienky alebo boli príliš skromní a nechceli do poistky investovať poriadne.

Tak nastal problém a mnoho občanov sa môže cítiť ukrivdených a podvedených, aj keď to nie je chyba poisťovne. Tá len dodržiava stanovené podmienky dohodnuté s poistencom. Nie je vylúčené, že je to aj Váš prípad, preto Vám poskytujeme informácie o 5 zásadných chybách, ktoré Vás môžu dostať práve do vyššie spomínaných skupín nespokojných s uzatvoreným životným poistením. Aby ste sa im dokázali vyvarovať, je nutné dodržať niektoré kroky počas uzatvárania poistenia. Pre Vás, ktorí už máte životné poistenie uzatvorené a máte pocit, že nie je celkom podľa Vašich predstáv a potrieb, určite ho nerušte. Raz za čas je vzhľadom na meniace sa životné okolnosti potrebné upraviť niektoré body v poistnej zmluve a túto formu opravy a vylepšenia poistenia môžete využiť aj Vy.

1. Najmenej neznamená najvýhodnejšie

Na Slovensku je stále zvykom zahrnúť do poistky čo najnižšie sumy, len aby bola aspoň aká taká poistka uzatvorená pre prípad, že sa niečo stane a bude treba nahradiť škody prostredníctvom poisťovne. Takáto filozofia nie je celkom najideálnejšia a pokiaľ sa nevykonáva poistné plnenie, ťažko je presne pochopiť z teoretických informácií prečo nie je najlepšie voliť si tie najnižšie sumy. V podstate ide o to, že ak máte nastavenú mesačnú alebo ročnú splátku na jednu z najnižších, aj Vaša poistka bude zodpovedať Vašej investícií. Mnoho finančných expertov odporúča uzatvoriť si poistenie aspoň na dvoj až trojnásobnú sumu ročného platu. Predsa len, ak sa dostanete do nepríjemnej životnej polohy, životné poistenie Vám má pomôcť prežiť nejaký čas v prípade invalidity a podobne. V opačnom prípade, pokiaľ niekto čaká od poistky zárobky a zvolí si príliš vysoké čísla, musíme ho sklamať.

Ak chce niekto zarábať a dostať sa k vyššej hodnote ako je reálna cena poistného prípadu, musí si zvoliť úplne iné maklérske formy, ktoré ponúkajú možnosť dostať sa k vysokým výnosom. Samozrejme, že pri investičnom poistení sa peniaze nádherne zhodnocujú, ale sú to peniaze určené na zabezpečenie v krízových situáciách alebo na dôchodok, nie na zárobkovú činnosť!

2. Na neúprimnosť ľahko doplatíte

Pri uzatváraní životného poistenia by ste mali skutočne staviť na pravdivý opis zdravotného stavu a súvisiacich životných okolností, pokiaľ sa chcete v budúcnosti pri možnom skúmaní poistného prípadu vyhnúť žalobám a podobným právnym nepríjemnostiam. Poisťovňa si dopodrobna preveruje klientovu zdravotnú dokumentáciu, termíny stanovenia diagnóz a ďalšie súvislosti, ktoré vedú k objasneniu poistného prípadu. Zatajenie chorôb, prekonaných úrazov a a zahmlený opis zdravia najbližších predkov bude v konečnom dôsledku iba na Vašu škodu. V tom horšom prípade môžete byť obvinení z pokusu o poistný podvod, preto by ste mali vo vlastnom záujme poskytnúť korektné informácie a pravdivo vyplniť zdravotný dotazník. Samozrejme, že nečakajte náhradu škody ani po úraze spôsobenom pod vplyvom alkoholu a omamných látok. K týmto situáciám sú v zmluve jasne stanovené podmienky a nikto nemôže očakávať, že bude poisťovňa tolerovať neprirodzený stav, pod ktorým sa rozumie stav pod vplyvom alkoholu a drog.

Čiže ak po páde z bicykla nafúkate dve promile, zbytočne budete informovať poisťovňu o nehode s výsledkom zlomená noha a obe ruky.

Zlomená noha

3. Nečítate zmluvné podmienky?

Aj keby ste mali nepríjemný pocit, že poradca, ktorý Vám predkladá poistnú zmluvu sa vnútri uráža z Vašej neprejavenej dôvery, prekonajte to a pozorne si prečítajte celú poistnú zmluvu! Prečítajte si ju aj dvakrát a pomaly, riadok za riadkom. Nehanbite sa, dôverujte ale zároveň preverujte. Veď ide o Vaše peniaze, Vaše podmienky a Vaše poistenie, takže máte na to plné právo. A na druhej strane, aj poistný agent je len človek a môže spraviť chybu neúmyselne, čiže dôkladné prekontrolovanie celého znenia poistnej zmluvy je určite prospešné pre obe strany. Ak sa nájde nejaká nezrovnalosť ešte pred podpisom, ľahko sa to opraví a vystaví sa nová zmluva. Ak pôjdete „reklamovať“ už podpísané zmluvné podmienky bez ohľadu na dobu platnosti, ťažko niečo zmeníte a dovoláte sa spravodlivosti. Každý právny úkon sa podpisuje s vedomím, že klient je dôkladne oboznámený s podmienkami, pred podpisom bol riadne poučený, nedorozumenia mal objasnené a dokument sa podpísal slobodne bez nátlaku, takže odporúčame Vám preštudovať si všetky body, všetky sumy a všetky riadky. Takto budete mať istotu, že máte prehľadnú poistku, ktorá dodrží vzájomné dohodnuté podmienky.

Poriadne čítajte zmluvné podmienky!

4. Nerušte poistné zmluvy predčasne

Ocitnúť sa v dnešnej dobe v nečakanej finančnej tiesni nie je nič nezvyčajné a stáva sa to stále viacerým slovenským domácnostiam. Jedným z riešení, ktoré mnohí uprednostňujú a bezhlavo po ňom okamžite zvyknú siahať je rušenie poistných zmlúv pred vypršaním poistnej doby. Takýto krok nemá z ekonomického hľadiska veľký význam a v konečnom dôsledku ostanete viacej stratoví ako ziskoví. Je pravdou, že zrušením poistky alebo dokonca viacerých poistiek do mesačného rozpočtu nalejete čiastky vo výške, ktoré by ste inak zaplatili poisťovni, ale predčasným zrušením Vám zaniká nárok na vyplatenie peňazí, ktoré by Vám po riadnom vypršaní termínu poisťovňa vrátila v takej výške, ako to bolo dohodnuté pri uzatváraní životného poistenia. Pri úrazovom poistení ešte nepôjde až o také vysoké sumy, ale v prípade investičného životného poistenia by ste sa náhlym vypovedaním zmluvy pripravili o poriadny balík peňazí. Jednoducho povedané, mali by ste hľadať akékoľvek iné spôsoby ako skúsiť nasporiť nejaké financie alebo zohnať prostriedky z iných zdrojov, lebo zrušením poistky sa nedá ušetriť ani z krátkodobého ani z dlhodobého hľadiska.

5. Nedostatok nezávislých zdrojov informácií

Mnoho klientov sa pri výbere poistenia spolieha na subjektívne názory a skúsenosti svojej rodiny, priateľov  alebo kolegov. Potom zájdu na pobočku poisťovne, ktorú mu blízki odporučili alebo zavolajú príslušného poradcu a „zhltnú“ informácie o danom produkte bez nejakých doplňujúcich otázok a objasňovania nezrovnalostí. Takto klienti prijímajú rady a tipy z jedného zdroja, čím sa im zužuje možnosť porovnávania viacerých produktov a hľadaní toho najideálnejšieho poistenia. Ak Vám môžeme poradiť, kľudne si pred výberom sadnite za internet a preštudujte si jednotlivé spoločnosti a ich produkty. Pýtajte sa na referencie viacerých ľudí, nech sa pochvália, či sú spokojní alebo práve naopak. Stretnite sa s viacerými poradcami z odlišných poisťovní alebo ich marketingových partnerov a vypočujte si ich poznatky.  Aby sme to zhrnuli, pred uzatvorením životného poistenia si skúste zabezpečiť dostatok objektívnych informácií a nadobudnúť patričné vedomosti o zvolenom programe.

Teraz už poznáte 5 zásadných chýb, ktorých sa klienti pri uzatváraní poistenia dopustili a stále dopúšťajú a do budúcnosti budete vedieť, kde a načo si dávať pozor. Od životného poistenia očakávate serióznu formu pomoci pri výpadkoch príjmu spôsobených zdravotnými komplikáciami a poistná zmluva má vyzerať tak, ako ju naozaj potrebujete mať vyhotovenú. Poistenie, ktoré sa zíde namiesto zbytočností, ktoré by ste mali v zmluve zapísané a nemali by reálne opodstatnenie, presne to potrebujete. Produktov so životným poistením je naozaj mnoho, veľa z nich je perfektných a pri nastavení správnych podmienok pre Vás budete disponovať dobrým poistením pre prípad potreby náhrady škody. Na záver Vám želáme ten najlepší výber a pozornosť pri podpise zmluvy, nech Vám poistenie poslúži v prípade potreby.

Môj tip: prečítajte si 5 tipov ako môžete ušetriť na životnom poistení.


5 zásadných chýb, ktorým sa treba vyvarovať pri uzatváraní životného poistenia
5 (100%) 4 votes
Latest Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *